Login

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

Online

Wellcome
Guests : 2
Members : 0
Total : 2
23.20.236.***
46.161.9.***

Вшытки новины > CZYTELNIA > O ŁEMKACH > Charakterystyka mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce

Charakterystyka mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce

Published by admin on 27-Sep-2006 22:00 (11188 reads)
Ponadto należy zauważyć, że istotną rolę w podtrzymywaniu tożsamości narodowej mniejszości (zwłaszcza białoruskiej, ukraińskiej) odgrywają prasa i organizacje prawosławne, w szczególności:

miesięcznik „Przegląd Prawosławny”,
Bractwo Prawosławne św. Cyryla i Metodego,
Młodzieżowe Bractwo Prawosławne.

Białorusini to mniejszość narodowa tradycyjnie zamieszkała na terenach województwa podlaskiego. Narodowość białoruską, podczas narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań przeprowadzonego w 2002 r., zadeklarowało 47 640 obywateli RP, w tym: w województwie podlaskim - 46 041, mazowieckim - 541, warmińsko-mazurskim - 226, lubelskim - 137, pomorskim - 117, zachodniopomorskim - 117.
Należy zaznaczyć, że w województwie podlaskim przedstawiciele społeczności białoruskiej zasiadają we władzach samorządowych, dysponując większością w radach niektórych powiatów i gmin. Mniejszość białoruską reprezentują w Sejmie RP posłowie Eugeniusz Czykwin i Aleksander Czuż, natomiast w Senacie RP Sergiusz Plewa (wszyscy trzej SLD-UP).
Języka białoruskiego, jako języka ojczystego, uczy się w 44 placówkach oświatowych około 3700 uczniów należących do mniejszości białoruskiej.
Zdecydowana większość przedstawicieli mniejszości białoruskiej należy do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Główne organizacje:

Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne,
Związek Białoruski w RP,
Związek Młodzieży Białoruskiej,
Rada Programowa Tygodnika „Niwa”,
Białoruskie Stowarzyszenie Literackie "Białowieża",
Białoruskie Towarzystwo Historyczne,
Stowarzyszenie Dziennikarzy Białoruskich,
Białoruskie Zrzeszenie Studentów.
Najważniejsze tytuły prasowe:
"Niwa" - tygodnik,
"Czasopis" - miesięcznik,
"Białoruskie Zeszyty Historyczne" - półrocznik.
Największe imprezy kulturalne:
Festiwal Białoruskiej Muzyki Młodzieżowej "Basowiszcza",
Festiwal "Piosenka Białoruska" w Białymstoku,
Festiwal Poezji Śpiewanej i Piosenki Autorskiej "Jesień Bardów",
Święto Kultury Białoruskiej w Białymstoku,
Święto "Kupalle" w Białowieży,
Polsko-Białoruskie Warsztaty Literackie „Biazmieżża”,
Konkurs Poezji i Prozy „Debiut”.

Czesi - to mniejszość narodowa, do której przynależność, podczas narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań przeprowadzonego w 2002 r., zadeklarowało 386 obywateli RP, w tym: w województwie łódzkim - 111, śląskim - 61, dolnośląskim - 47, mazowieckim - 37. Przedstawiciele mniejszości czeskiej zamieszkują przede wszystkim rejon Kotliny Kłodzkiej i miejscowość Zelów (koło Piotrkowa Trybunalskiego).
Przodkowie obecnej mniejszości czeskiej przybyli do Polski między XVI
a XVIII w. Należeli do nich głównie ewangelicy, którzy uciekali z Czech w wyniku prześladowań na tle religijnym.
Mieszkający w Polsce Czesi tradycyjnie są ewangelikami.

Główna organizacja:
Obecnie przedstawiciele mniejszości czeskiej działają:

w Klubie Czeskim w Gęsińcu, funkcjonującym na zasadzie członka stowarzyszonego przy Towarzystwie Słowaków w Polsce,
przy parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie.
Karaimi są najmniej liczną mniejszością etniczną i jednocześnie wyznaniową. Podczas narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań przeprowadzonego w 2002 r. narodowość karaimską zadeklarowało 43 obywateli RP. Karaimi mieszkają przede wszystkim w Warszawie i okolicach, Wrocławiu oraz w Trójmieście.
Pierwsze grupy Karaimów przybyły z Krymu w XIII wieku i osiedliły się na ziemiach księstwa halicko-wołyńskiego (Łuck, Halicz, Lwów). Na przełomie XII/XIV w. duża grupa Karaimów została osiedlona w Trokach koło Wilna.
Karaimi zatracili znajomość ojczystego języka, wyróżnia ich natomiast religia karaimska, wywodząca się z judaizmu.

Główne organizacje:

Związek Karaimów Polskich,
Karaimski Związek Religijny w RP.
Litwini to mniejszość narodowa. Narodowość litewską, podczas narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań przeprowadzonego w 2002 r., zadeklarowało 5 639 obywateli RP w tym: w województwie podlaskim - 5 097, mazowieckim - 99, warmińsko-mazurskim - 83, pomorskim - 75, zachodniopomorskim - 67, dolnośląskim - 53. Największe skupisko osób należących do mniejszości litewskiej znajduje się na terenie gmin: Puńsk, Szypliszki, Krasnopol i Sejny (województwo podlaskie).
W gminie Puńsk Litwini, stanowiący ponad 80% ludności, uzyskali dominujący udział we władzach samorządowych. Mają także swoich przedstawicieli we władzach powiatu sejneńskiego.
Nauczanie języka litewskiego i w języku litewskim zorganizowane jest na wszystkich poziomach nauczania w 17 placówkach. Do szkół tych uczęszcza łącznie około 730 uczniów należących do litewskiej mniejszości narodowej. Mniejszość litewska jest jedyną mniejszością w Polsce, która jako model nauczania wybrała nauczanie prawie wszystkich przedmiotów w swoim języku ojczystym.
W zdecydowanej większości Litwini mieszkający w Polsce należą do Kościoła Rzymskokatolickiego.

Główne organizacje:

Wspólnota Litwinów w Polsce,
Stowarzyszenie Litwinów w Polsce,
Stowarzyszenie Młodzieży Litewskiej
Fundacja Seina,
Fundacja im. bpa. Antanasa Baranauskasa "Dom Litewski w Sejnach".
Najważniejsze tytuły prasowe:

"Aušra" - dwutygodnik,
"Aušrelé" - miesięcznik dla dzieci.
Najważniejsze imprezy kulturalne:

Jarmark Folklorystyczny "Żolines",
Festiwal Teatrów Stodolanych,
Festiwal Teatrów Dziecięcych,
Sąskrydis - zlot litewskich zespołów nad jeziorem Gałduś,
Noc Świętojańską w Puńsku,
Zlot Litwinów w Pszczelniku.
Łemkowie to mniejszość etniczna, do której przynależność, podczas narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań przeprowadzonego w 2002 r., zadeklarowało 5 850 obywateli RP w tym: w województwie dolnośląskim - 3 082, małopolskim - 1 580, lubuskim - 784, podkarpackim - 147, zachodniopomorskim - 66.
W przeszłości zamieszkiwali tzw. Łemkowszczyznę, czyli Beskid Niski i część Beskidu Sądeckiego. W związku z akcją "Wisła" (z 1947 roku; potępioną przez Senat RP w 1990 r.), w wyniku której Łemkowie zostali przesiedleni, większość mieszka poza swoim rodzimym terenem w województwach: warmińsko-mazurskim, lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Współcześnie jedynie część Łemków mieszka na terenach Łemkowszczyzny (województwo małopolskie).
Środowisko łemkowskie dzieli się na dwie grupy: Łemków uważających się za odrębną mniejszość narodową i Łemków identyfikujących się jako grupa etniczna narodu ukraińskiego.
Nauka łemkowskiego jako języka mniejszości jest realizowana w 21 placówkach dla około 270 uczniów przez Stowarzyszenie Łemków i publiczne placówki oświatowe.
Łemkowie należą do dwóch Kościołów: Kościoła Katolickiego Obrządku Greckokatolickiego oraz do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Główne organizacje:

Stowarzyszenie Łemków
Zjednoczenie Łemków (członek wspierający Związek Ukraińców w Polsce),
Fundacja Wspierania Mniejszości Łemkowskiej "RUTENIKA",
Stowarzyszenie "Ruska Burska" w Gorlicach,
Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej.
Najważniejsze tytuły prasowe:

"Besida" - kwartalnik,
"Zahoroda" - kwartalnik,
"Łemkiwska Storinka" - dodatek ukraińskiego tygodnika "Nasze Słowo".
Największe imprezy kulturalne:

"Łemkowska Watra" w Zdyni,
"Łemkowska Watra na Obczyźnie" w Michałowie,
Święto Łemkowskiej Tradycji „Od Rusal do Jana” w Zyndranowej k. Dukli,
Europejskie Spotkania Mniejszości Narodowych i Etnicznych "Pod Kyczerą",
"Łemkowska Jesień Twórcza" w Gorlicach i Krynicy,
"Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej" w Krynicy,
"Spotkania z Kulturą Łemkowską" w Gorzowie Wlkp.

Niemcy to mniejszość narodowa, do której przynależność, podczas narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań przeprowadzonego w 2002 r., zadeklarowało 147 094 obywateli RP, zamieszkująca tereny województw: opolskiego - 104 399, śląskiego - 30 531, dolnośląskiego - 1 792, warmińsko-mazurskiego - 4 311, pomorskiego - 2 016, zachodniopomorskiego - 1 014, wielkopolskim - 820, kujawsko-pomorskim - 636, lubuskim - 513 mazowieckim - 351, łódzkie - 263.
W niektórych gminach województwa opolskiego Niemcy stanowią większość mieszkańców i w związku z tym odgrywają znaczną rolę we władzach samorządowych. W województwie tym mniejszość niemiecka uplasowała się na drugim miejscu w ostatnich wyborach samorządowych, dzięki czemu jej przedstawiciele tworzą grupę współrządzącą w ramach wojewódzkich władz samorządowych (reprezentantami mniejszości niemieckiej są wicemarszałek województwa i wicewojewoda).
Przedstawiciele mniejszości niemieckiej zasiadają w polskim Parlamencie od czasu wyborów uzupełniających do Senatu w lutym 1990 roku. Po wyborach 27 września 2001 r. w Sejmie RP zasiada dwóch przedstawicieli mniejszości niemieckiej: Henryk Kroll i Helmut Paździor.
Wśród szkół dla mniejszości narodowych najwięcej jest szkół z nauką języka niemieckiego. Ogólna liczba publicznych placówek oświatowych (przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i liceów), w których nauczany jest jako ojczysty język niemiecki wynosi 368, a uczęszcza do nich 36 393 uczniów.
Przedstawiciele mniejszości niemieckiej są w większości katolikami, a tylko nieliczni deklarują protestantyzm (Kościół Ewangelicko - Augsburski).

Główne organizacje:

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno - Kulturalnych w Polsce - reprezentuje 10 Towarzystw Społeczno – Kulturalnych w 10 województwach i ok. 600 kół terenowych; do Związku należy 10 członków (organizacji) stałych i 7 organizacji zrzeszonych,
Niemiecka Wspólnota "Pojednanie i Przyszłość",
Stowarzyszenie Mazurskie,
Rada Niemców Górnośląskich,
Konserwatorium im. Josepha von Eichendorffa,
Stowarzyszenie Autorów i Twórców Mniejszości Niemieckiej w Polsce w Bytomiu.
Najważniejsze tytuły prasowe:

"Schlesisches Wochenblatt" - tygodnik,
"Hoffnung" - miesięcznik,
"Masurische Storchenpost" - miesięcznik,
"Mitteilungsblatt" - miesięcznik,
"Zeszyty Edukacji Kulturalnej" - kwartalnik.
Największe imprezy kulturalne:

Festiwal Kultury Mniejszości Niemieckiej w Polsce,
Przegląd Chórów - Walce,
Dożynki Diecezjalno - Regionalne na Górze św. Anny,
Przegląd Kapel i Orkiestr Mniejszości Niemieckiej w Leśnicy,
Przegląd Twórczości Artystycznej Śląska w Dobrodzieniu i Dobrzeniu,
Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej w Leśnicy,
Spotkania Letnie Stowarzyszenia Mazurskiego w Pieckach,
Rozmowy Mazurskie w Mrągowie,
Lato Artystyczne Mniejszości Narodowych w Olsztynie.
Ormianie to mniejszość narodowa, do której przynależność, podczas narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań przeprowadzonego w 2002 r., zadeklarowało 262 obywateli RP, w tym: w województwie mazowieckim - 73, wielkopolskim - 26, śląskim - 23, małopolskim - 22, lubuskim - 20.
Kolonie ormiańskie powstałe około XI w. na Rusi Kijowskiej (Lwów, Łuck, Kamieniec Podolski) weszły w skład Państwa Polskiego za panowania Kazimierza Wielkiego. W 1356 roku kolonie w Kamieńcu Podolskim i we Lwowie uzyskały potwierdzenie swojej autonomii, a Lwów został siedzibą biskupa ormiańskiego.
Po II wojnie światowej polscy Ormianie z dawnych kresów południowo-wschodnich w ogromnej większości osiedlili się wzdłuż południowej i wschodniej granicy Polski oraz w Gdańsku i Warszawie.
Mieszkający w Polsce Ormianie są przeważnie katolikami obrządku ormiańskiego lub łacińskiego.

Główne organizacje:

Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne,
Związek Ormian w Polsce im. ks. abpa J. Teodorowicza.
Najważniejsze tytuły prasowe:

"Biuletyn OTK" - kwartalnik.

Największe imprezy:

Obchody rocznicy ludobójstwa Ormian w 1915 r.
Ogólnopolskie Spotkania Środowisk Ormiańskich w Krakowie.
Romowie to mniejszość etniczna, do której przynależność, podczas narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań przeprowadzonego w 2002 r., zadeklarowało 12 731 obywateli RP, w tym: w województwie małopolskim - 1 678, dolnośląskim - 1 319, mazowieckim - 1 291, śląskim - 1 189, wielkopolskim - 1 086, łódzkim - 1 018, opolskim - 847, podkarpackim - 712, zachodniopomorskim - 699, lubelskim - 670, kujawsko-pomorskim - 634, warmińsko-mazurskim - 426, podlaskim - 365, świętokrzyskim - 338, lubuskim - 272, pomorskim - 187. Romowie w Polsce należą do cztery głównych grup etnicznych: Polska Roma, Romowie Karpaccy (Romowie Górscy, Bergitka Roma), Kełderasze i Lowarzy.
Pierwszy dokument, poświadczający obecność Romów w Polsce datowany jest na rok 1401 i pochodzi z Krakowa. Od XVI wieku, do Polski zaczęli przybywać z Niemiec Romowie nazwani później Polska Roma. Romowie Karpaccy to potomkowie grup wędrujących wzdłuż łuku Karpat lub przybywających do Polski od strony Niziny Węgierskiej. W II połowie XIX w., z terenów Siedmiogrodu i Wołoszczyzny rozpoczęła się migracja Kełderaszy (Kelderari - kotlarze) i Lowarów (Lovari - handlarze końmi).
Większość Romów prowadzących niegdyś wędrowny tryb życia mieszka dzisiaj w miastach: w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Krakowie, Gdańsku oraz mniejszych ośrodkach. Jest to konsekwencją przymusowej polityki osiedleńczej prowadzonej przez władze PRL. Romowie Karpaccy (prowadzący osiadły tryb życia od kilkuset lat) zamieszkują górskie tereny woj. małopolskiego. Ich społeczności znajdują się także w miastach Górnego i Dolnego Śląska i w Nowej Hucie, gdzie w latach 50-tych XX wieku, zatrudniano Romów w ramach polityki produktywizacyjnej.
Przeważająca część uczniów pochodzenia romskiego uczęszcza do szkół publicznych ucząc się w systemie zintegrowanym, razem z uczniami polskimi. Funkcjonują także tzw. klasy romskie (kilkanaście). Szczególnym przypadkiem jest Parafialna Podstawowa Szkoła Romska w Suwałkach - jedyna szkoła niepubliczna, która organizuje bezpłatne nauczanie dzieci pochodzenia romskiego. Około 30% populacji dzieci romskich w ogóle nie wypełnia obowiązku szkolnego.
Romowie w Polsce to w zdecydowanej większości wyznawcy Kościoła Rzymskokatolickiego, są jednak także wśród nich wyznawcy prawosławia, członkowie Kościoła Zielonoświątkowców i Związku Świadków Jehowy.

Organizacje:

Centralna Rada Romów,
Stowarzyszenie Romów w Polsce,
Centrum Kultury Rromów w Polsce – Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne z siedzibą w Tarnowie,
Stowarzyszenie Mniejszości Narodowej Cyganów RP „Solidarność” z siedzibą w Kielcach,
Stowarzyszenie Mniejszości Narodowej Romów „Roma Union” z siedzibą we Włocławku,
Stowarzyszenie Romów w Limanowej,
Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Romów w RP w Kędzierzynie – Koźlu,
Związek Romów Polskich w Szczecinku,
Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce z siedzibą w Łodzi,
Małopolskie Stowarzyszenie Romów w Andrychowie,
Stowarzyszenie „Nowa Roma” z siedzibą w Lublinie,
Stowarzyszenie Kobiet Romskich w Polsce z siedzibą w Krakowie,
Towarzystwo Krzewienia Kultury i Tradycji Romskiej „Kałe Jakha” z siedzibą w Krakowie,
Stowarzyszenie Romów w Krakowie,
Stowarzyszenie Romów w Polsce „Czerchań” z siedzibą w Bytomiu,
Stowarzyszenie Społeczności Romskiej „Familia” w Tarnowie,
Stowarzyszenie Romów w Stalowej Woli,
Stowarzyszenie Kultury Romskiej „Hitano” w Olsztynie,
Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim,
Najważniejsze tytuły prasowe:

"Rrom po Drom" - dwumiesięcznik,
"Dialog - Pheniben" - miesięcznik.
Największe imprezy kulturalne:

Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich "Romane Dyvesa" w Gorzowie Wielkopolskim,
Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów w Ciechocinku,
Obchody dnia pamięci o zagładzie Romów i Sinti organizowane przy monumencie upamiętniającym likwidację w dniu 2 sierpnia 1944 r. tzw. obozu „rodzinnego” na terenie obozu Birkenau w Oświęcimiu,
Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów Tarnów-Żabno-Szczurowa,
Otwarcie i Zamknięcie Sezonu Cygańskiego w Tarnowie.
Rosjanie to mniejszość narodowa, do której przynależność, podczas narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań przeprowadzonego w 2002 r., zadeklarowało 3244 obywateli RP w tym: w województwie mazowieckim - 614, podlaskim - 511, dolnośląskim - 362, śląskim - 275, zachodniopomorskim - 221, pomorskim - 199, łódzkim - 179, wielkopolskim - 160, lubuskim - 124, warmińsko-mazurskim - 112, małopolskim - 106.
Rosjanie w Polsce należą w większości do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
Natomiast część mniejszości rosyjskiej w Polsce to potomkowie starowierców, których od roku 1983 reprezentuje Naczelna Rada Staroobrzędowców. Grupa ta, jako grupa wyznaniowa, powstała w drugiej połowie XVII wieku w wyniku rozłamu w Cerkwi rosyjskiej po soborze 1654 roku, a pod koniec XVIII wieku przybyła na Suwalszczyznę.

Główne organizacje:

Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe,
Stowarzyszenie "Wspólnota Rosyjska",
Związek Rosjan w Polsce,
Stowarzyszenie Staroobrzędowców w Polsce.
Największe imprezy kultularne:

Dni Kultury Rosyjskiej
Konkurs Recytatorski Poezji Rosyjskiej
Konkurs Wiedzy o Rosji

Słowacy to mniejszość narodowa, do której przynależność, podczas narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań przeprowadzonego w 2002 r., zadeklarowało 1 710 obywateli RP w tym: w województwie małopolskim - 1 572, śląskim - 40, mazowieckim - 20.
Słowacy zajmują tradycyjnie teren Spisza i Orawy.
W 11 placówkach oświatowych języka słowackiego, jako ojczystego, uczy się 331 uczniów.
Słowacy są w większości wiernymi Kościoła Rzymskokatolickiego.

Główna organizacja:

Towarzystwo Słowaków w Polsce.

Najważniejsze tytuły prasowe:

"Život" - miesięcznik.

Największe imprezy kulturalne:

Dzień Kultury Słowackiej w Jabłonce Orawskiej,
Przegląd Krajańskich Orkiestr Dętych,
Przegląd Zespołów Folklorystycznych w Krempachach,
konkurs recytatorski Dzień poezji i prozy słowackiej.
Tatarzy to mniejszość etniczna, do której przynależność, podczas narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań przeprowadzonego w 2002 r., zadeklarowało 447 obywateli RP, w tym: w województwie podlaskim - 319, pomorskim - 28, mazowieckim - 22, wielkopolskim - 20. Tatarzy zamieszkują rdzenne kolonie tatarskie na Białostocczyźnie (Bohoniki i Kruszyniany) oraz miasta: Białystok, Sokółka, Dąbrowa Białostocka i Gdańsk.
Polscy Tatarzy mieszkali na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego od końca XIV wieku. Ich przodkami byli emigranci lub uciekinierzy z terenów ówczesnej Złotej Ordy oraz z Krymu.
Tatarzy w Polsce zatracili znajomość swojego ojczystego języka, pozostali natomiast wierni religii i nadal są wyznawcami islamu.

Główna organizacja:

Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej.

Najważniejsze tytuły prasowe:

"Rocznik Tatarów Polskich".

Ukraińcy to mniejszość narodowa, do której przynależność, podczas narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań przeprowadzonego w 2002 r., zadeklarowało 27 172 obywateli RP w tym: w województwie warmińsko-mazurskim - 11 881, zachodniopomorskim - 3 703, podkarpackim - 2 984, pomorskim - 2 831, dolnośląskim - 1 422, podlaskim - 1 366, lubuskim - 615, mazowieckim - 579, małopolskim - 472, lubelskim - 389, śląskim - 309. W wyniku przeprowadzonej w 1947 r., przez ówczesne władze komunistyczne, akcji "Wisła", ludność ukraińska, zamieszkująca tereny południowo-wschodniej Polski, została przesiedlona na tereny Polski północnej i zachodniej. W efekcie największe skupiska mniejszości ukraińskiej znajdują się na terenach województw: dolnośląskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. Części Ukraińców udało się uniknąć przesiedlenia z rodzimych terenów, a części pozwolono na powrót w 1956 roku. Stąd też skupiska mniejszości ukraińskiej w województwie podkarpackim i małopolskim.
Mniejszość ukraińska posiada własnych przedstawicieli we władzach samorządowych, głównie w województwie warmińsko-mazurskim, (przedstawiciel społeczności ukraińskiej pełni funkcję przewodniczącego sejmiku województwa).
Nauczanie języka ukraińskiego, jako języka ojczystego, prowadzone jest w 106 placówkach dla około 2 700 uczniów.
Ukraińcy w Polsce należą do dwóch Kościołów: Kościoła Katolickiego Obrządku Greckokatolickiego i Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Główne organizacje:

Związek Ukraińców w Polsce,
Związek Niezależnej Młodzieży Ukraińskiej,
Związek Ukraińców Podlasia,
Ukraińskie Towarzystwo Lekarskie,
Ukraińskie Towarzystwo Nauczycielskie w Polsce,
Stowarzyszenie Ukraińców - Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego,
Bractwo Cerkiewne św. Włodzimierza,
Fundacja Kultury Ukraińskiej,
Fundacja św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej.
Najważniejsze tytuły prasowe:

"Nasze Słowo" - tygodnik,
"Svitanok" - dodatek do "Naszego Słowa" dla dzieci,
"Nad Buhom i Narwoju" - dwumiesięcznik.
Największe imprezy kulturalne:

"Festiwal Kultury Ukraińskiej" w Sopocie,
"Młodzieżowy Jarmark" w Gdańsku,
Festiwal Kultury Ukraińskiej UKRAINA VIVA we Wrocławiu,
"Na Iwana, na Kupała" w Dubiczach Cerkiewnych,
Festiwal Kultury Ukraińskiej na Podlasiu "Podlaska Jesień",
"Dni Kultury Ukraińskiej" - Giżycko, Szczecin,
"Bytowska Watra".
Żydzi to mniejszość narodowa, do której przynależność zadeklarowało, podczas przeprowadzonego w 2002 r. narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 1 055 obywateli RP w tym: w województwie mazowieckim - 397, dolnośląskim - 204, śląskie - 92, łódzkim - 65, małopolskim - 50. Żydzi mieszkają w rozproszeniu, przede wszystkim w dużych miastach.
Pierwsze wzmianki o Żydach na terenach polskich pochodzą z X wieku, a pierwszym oficjalnym polskim dokumentem, nadającym Żydom przywileje i autonomię był statut kaliski z XIII wieku. II wojna światowa przyniosła nie tylko zagładę prawie 90% polskich Żydów, doprowadziła również do przerwania ciągłości żydowskiej tradycji oraz życia religijnego i kulturalnego w Polsce. Tuż po zakończeniu II wojny światowej w kilku falach emigracyjnych wyjechała większość z tych, którzy przeżyli holocaust, ale dopiero wydarzenia końca lat sześćdziesiątych (marzec 1968), kiedy użyto problemu żydowskiego do rozgrywek politycznych, przyczyniły się do rozbicia środowiska żydowskiego w Polsce.
Obecnie nie ma w Polsce szkół publicznych, w których wykładany byłby hebrajski lub jidysz jako języki ojczyste. W Warszawie i Wrocławiu funkcjonują dwie prywatne szkoły, w których prowadzona jest nauka języka hebrajskiego, a Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce oraz Fundacja „Shalom” organizują kursy języka jidysz.
Żydzi to wyznawcy religii mojżeszowej.

Główne organizacje:

Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Żydów w Polsce,
Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny,
Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej,
Polska Unia Studentów Żydowskich,
Amerykańsko-Polsko-Izraelska Fundacja do Spraw Promocji Kultury Polsko-Żydowskiej „Shalom”,
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego,
Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce.
Najważniejsze tytuły prasowe:

"Dos Jidisze Wort - Słowo Żydowskie" - dwutygodnik,
"Midrasz" - miesięcznik,
„Szterndlech” - kwartalnik.
Największe imprezy:

Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie,
Marsz Żywych w Oświęcimiu,
Dzień Pamięci Ofiar Shoah,
Dni Książki Żydowskiej w Warszawie,
Obchody Rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim.


--------------------------------------------------------------------------------

ŹRUDŁO : http://www.mswia.gov.pl/index.php?dzial=61&id=37

Navigate through the articles
Previous article TOŻSAMOŚĆ NARODOWA ŁEMKÓW - SPRAWOZDANIE Z DEBATY Zakaz asymilacji wbrew woli Next article
Rating 0.00/5
Rating: 0.0/5 (0 votes)
Votes are disable!
 
The comments are owned by the author. We aren't responsible for their content.
Oferty pracy z Jooble ; Łemkowskie Archiwum Prasowe Lemko.pl