Login

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

Online

Wellcome
Guests : 1
Members : 0
Total : 1
35.172.201.***

Вшытки новины > STOWARZYSZENIE ŁEMKÓW > KALENDARIUM HISTORYCZNE STOWARZYSZENIA ŁEMKÓW

KALENDARIUM HISTORYCZNE STOWARZYSZENIA ŁEMKÓW

Календаріум історичне Стоваришыня Лемків

Published by admin on 02-May-2006 22:10 (7938 reads)
ROK 1988

Łemkowskie środowisko Legnicy, z inicjatywy Dymitra Rusynki zorganizowało w świetlicy parafii prawosławnej przy ulicy Jaworzyńskiej 9 spotkanie na temat historii Łemków z Jarosławem Horoszczakiem jako prelegentem. Podczas prelekcji J. Horoszczak zasugerował utworzenie organizacji łemkowskiej. Na spotkaniu był również obecny Andrzej Kopcza, który poinformował zebranych, że napisał dramat pt. „Odcięte korzenie” i poszukuje wykonawców do jego wystawienia na scenie. Dymitr Rusynko obiecał zebrać ochotników

ROK 1989

21.01 – Przy okazji trzeciej próby dramatu „Odcięte korzenie” D. Rusynko zaproponował powołanie organizacji łemkowskiej. Wstępną listę podpisali wszyscy uczestnicy tej próby w liczbie 16 osób. A. Kopcza zdeklarował się opracować projekt statutu organizacji.

5.02 – Odbyło się pierwsze zebranie przyszłej organizacji. A. Kopcza przedstawił projekt statutu. Dyskutowano nad nazwą organizacji; największą akceptację otrzymała nazwa „Stowarzyszenie Łemków”.

5.03 - W Legnicy odbyło się założycielskie zebranie pierwszej powojennej organizacji łemkowskiej, której nadano nazwę Stowarzyszenie Łemków”, uchwalono statut i wybrano Założycielski Zarząd w składzie: Andrzej Kopcza – Przewodniczący, Stefan Kosowski, Piotr Trochanowski – Zastępcy Przewodniczącego, Jarosław Horoszczak – Sekretarz, Stefania Dubec – Skarbnik, Jarosław Chomiak, Stefan Dyczko, Bogdan Gambal, Włodzimierz Horbal, Tomasz Mołodczak, Mikołaj Paduchowicz , Dymitr Rusynko Jarosław Zwoliński, Członkowie. Tymczasowej siedziby ZZ SŁ użyczyła Prawosławna Parafia w Legnicy.

7.04 – W Wydziale Administracyjnym Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy zarejestrowano Stowarzyszenie Łemków.

23.04 – Założono Koło Stowarzyszenia Łemków w Chocianowie.

12.05 - Założono Koło Stowarzyszenia Łemków w Trzmielowie.

16.05 - Założono Koło Stowarzyszenia Łemków w Krynicy.

15-21.05 – W Łodzi organizowano VII Tydzień Gór (SKPB, Instytut Geografii Miast i Turystyki Uniwersytetu Łódzkiego). Brał w nim udział, jako przedstawiciel Stowarzyszenia, Piotr Trochanowski. Wygłosił on wykład o literaturze łemkowskiej.

??.05 - Założono Koło Stowarzyszenia Łemków w Gorzowie Wielkopolskim.

3.06 - Założono Koło Stowarzyszenia Łemków w Lubinie.

30.06 – Ukazał się 1 numer „Besidy”, oficjalnego organu prasowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Łemków.

15.07 – W Wojewódzkim Domu Kultury w Legnicy, przy pełnej widowni, odbyła się prapremiera dramatu „Odcięte korzenie” Andrzeja Kopczy.

22.07 – Drugi dzień (sobota) VII Łemkowskiej Watry – Bartne ’89 – był dniem Stowarzyszenia Łemków. Zakończeniem programu, prowadzonego przez SŁ (praktycznie cała Watra, jak i wszystkie poprzednie, prowadzone były przez krąg ludzi, którzy weszli do utworzonego później SŁ) – był występ Łemkowskiego Teatru Narodowego ze sztuką Andrzeja Kopczy „Odcięte korzenie”.

24.08 – W Gorlicach odbyło się organizacyjne zebranie Łemkowskiej Watry ’90. Ustalono na nim, że Łemkowska Watra będzie organizowana przez zarejestrowany Komitet z własnym statutem. Do Komitetu weszli w równej ilości przedstawiciele Stowarzyszenia Łemków, Łemkowskiej Sekcji USKT i ludzie nie będący członkami żadnej z tych organizacji. Ustalono także, że nowym miejscem Łemkowskiej Watry będzie miejscowość Żdynia. Jak się okaże, wszystkie ustalenia poza miejscem odbywania się Watry będą absolutnie fikcyjne.

24.09 – Redakcję „Besidy” odwiedziła nieoficjalna delegacja Rusinów z Presov, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia Łemków. Jak wiadomo, tej jesieni w CSSR rozpoczęła się tak zwana „Rusińska Rewolucja 1989”.

10.10 – Redaktor „Besidy”, na zaproszenie Uniwersytetu w Toronto, wyjechał na trzymiesięczne stypendium w celu zebrania materiałów w tamtejszej bibliotece, posiadającej na mikrofilmach kopie prawie wszystkich zasobów Stadsbibliotek Vien, dotyczących rusińskich wydań austriackiego okresu.

22. 01 – Założono Koło Stowarzyszenia Łemków w Żdyni.

15.12 – Andrzej Kopcza i Jarosław Horoszczak biorą udział w programie TVP „Otwarte Studio”, pamiętne ich wystąpienie, w tym brawurowa obrona przez J. Horoszczaka ... ukraińskich pozycji.

30.12 – Spotkanie w Gorlicach, które podaje się teraz jako założycielskie zebranie Zjednoczenia Łemków, zorganizowane nieoficjalnie przez działaczy USKT (na czele z P. Szafranem), oficjalnymi „rękami” T. Dubeca, Starosty ostatniej, VII Łemkowskiej Watry, który, zgodnie z tradycją zwoływał zebranie następnej Watry. W sprzeczności z ustaleniami z 24.08.1989, na zebranie ŁW ’90 zaproszono członków SŁ, którzy stanowili tam10% zebranych. Potem okazało się, że o dotację na Łemkowską Watrę ’90 do Ministerstwa Kultury wystąpiło USKT.


ROK 1990

10.01 – Kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Łemkowyna” przesłał do Zarządu Koła SŁ w Krynicy (z kopiami do urzędów) pismo o treści: „Zespół Pieśni i Tańca „Łemkowyna” – dotychczasowy patron „Łemkowskiej Watry” niniejszym pismem przekazuje Wam – Zarządowi Koła Stowarzyszenia Łemków w Krynicy, jako prawowitemu właścicielowi patronat nad imprezą. W 1983 roku jako inicjatorzy i faktyczni organizatorzy I Łemkowskiej Watry(...) zwróciliście się do nas o przyjęcie patronatu nad imprezą. Zespół PiT „Łemkowyna” firmował siedem kolejnych Łemkowskich Watr, teraz zaś mając na względzie fakt założenia przez Wasze środowisko własnej statutowej organizacji, czujemy się w obowiązku prawnego przekazania Wam imprezy, która zawsze była, biorąc pod uwagę prawa autorskie – Waszą moralną własności.”

28.01 – Spotkanie naczelnych władz SŁ – przew. A. Kopcza i zast. P. Trochanowski i S. Kosowski z zarządem i członkami koła SŁ w Żdyni na temat organizacji Łemkowskiej Watry ’90. Wizytowano teren, na którym miała się odbyć Watra. W spotkaniu brali również udział inicjatorzy i organizatorzy poprzednich Watr – W. Graban i J. Trochanowski. Z czasem okazało się, że Żdynianie prowadzili podwójną grę.

24.02 – Przewodniczący SŁ A. Kopcza uczestniczył jako gość w ostatnim zjeździe USKT (Warszawa).

Marzec/kwiecień – Dramat „Odcięte korzenie” zarejestrowano na wideo. Reżyseria nagrania A. Kopcza, zdjęcia J. Kosowski.

27.03 – Przydzielono pomieszczenie dla Koła SŁ w Legnicy przy ul. Rosswelta 1. Tam też przeniósł się w połowie kwietnia Założycielski Zarząd SŁ.

26.04 – Założycielski Zarząd SŁ przesłał do Premiera RP Tadeusz Mazowieckiego pismo dotyczące rozpatrzenia następstw Akcji „Wisła”.

??.05 - Przedstawiciele SŁ ( A. Kopcza, P. Trochanowski, S. Kosowski, W. Graban) brali udział w zebraniu organizowanym przez Ministerstwo Kultury i Sztuki w Uściu Gorlickim. Uczestniczyli w nim również przedstawiciele Zjednoczenia Łemków (którzy stanowili większość), Zespołu „Lemkowyna” i ...Zjednoczenia Ukraińców w Polsce (!), chociaż spotkanie było poświęcone łemkowskim sprawom. Sprawy te, jak się okazało, sprowadziły się do licytacji - komu należy przyznać dotację Ministerstwa Kultury i Sztuki na organizację Łemkowskiej Watry Żdynia ‘90. Ze względu na fakt, że na zebraniu przyjęto formę głosowania – przedstawiciele SŁ i „Lemkowyny”, będący w mniejszości, nie mieli szans w tej konfrontacji.

4.07 – Jury Konkursu na znaczek SŁ przyznało pierwsze miejsce pracy Agafii Warcholak z Krynicy. Emblemat ten jest traktowany do dziś jako oficjalny znak SŁ.

20.07 - Andrzej Kopcza rozpalił VII Łemkowską Watrę Żdynia ’90. Wcześniej pisał w „Besidzie”: „Zgodnie z długoletnią tradycją, jako Łemko Roku ’89, mam rozpalić tegoroczną Watrę. Zrobię to przez szacunek do tych, którzy mnie wybrali, jak i przez szacunek do pozostałych watrowiczów; chociaż jako przewodniczący Zarządu Głównego SŁ nie uznaję Komitetu Organizacyjnego zarówno w świetle prawnym jak i moralnym. Jeszcze raz życzę mu, aby powiodło się przeprowadzenie Watry zgodnie z przyjętym planem i mam nadzieję, że będzie ona – jak pisał w 5- tym „Głosie Watry” Piotr „Murianka” – jeszcze raz łemkowska.”

21-26.07 – W Garogeit (Anglia) odbywał się IV Światowy Kongres Wschodniosłowiańskich i Radzieckich Osiągnięć. Brała w nim udział, jako jedna z prelegentów, pani Helena Duć-Fajfer, związana zarówno ze Stowarzyszeniem Łemków, jak i z Redakcją „Besidy”. Kongres a szczególnie wygłoszone w języku łemkowskim wystąpienie H. Duć-Fajfer, miało duży odgłos w naszym świecie i było przyczyną do wznowienia ataków na nasze pozycje narodowe.

11.08 – W Michałowie odbyła się X Watra na Obczyźnie (nazwę „Łemkowska Watra” przyjęła po pierwszych Watrach w górach). Watrę organizował Założycielski Zarząd SŁ wspólnie z mieszkańcami Michałowa. Watrę rozpalił tradycyjnie najstarszy mieszkaniec Michałowa – Wasyl Romaniak. Starostą był Michał Romaniak. Imprezę zaszczycił swoją obecnością wicewojewoda legnicki S. Walkowski. Wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Łemkowyna”.

15.09 – Zebranie ZZ SŁ. Podjęto między innymi uchwałę o zorganizowaniu I Kongresu SŁ i zatwierdzono Koło SŁ w Uściu Gorlickim (Ruskim).

8.12 – I Kongres Stowarzyszenia Łemków. Przeprowadzono go w Legnicy. Kongres upoważnił Zarząd Główny do powołania: Komisji Oświaty Narodowej, Kolegium Redakcyjnego organu prasowego „Besida”, Komisji do Spraw Dzieci i Młodzieży, Komisji do Spraw Zwrotu Mienia Łemkom i Wspomagania Powrotu na Łemkowynę oraz Łemkowskiej Fundacji. Wybrano Zarząd Główny SŁ w składzie: Andrzej Kopcza – Przewodniczący, Piotr Trochanowski i Jarosław Horoszczak – Zastępca Przewodniczącego, Adam Barna – Sekretarz, Stefan Kosowski – Skarbnik, Mirosława Chomiak, Stefania Dubec, Olga Kania, Sławomir Mołodczak, Mikołaj Paduchowicz, Dymitr Rusynko – Członkowie. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrano Stefana Dyczko.

14.12 – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Głównego SŁ (na teren gór), P. Trochanowski przesłał pismo do Burmistrza Miasta Gorlic (z kopiami do wyższych urzędów państwowych) o zwrot Ruskiej Bursy w Gorlicach.


ROK 1991

4.01 – Zebranie GZ SL postanowiło przeprowadzić akcję zbiórki pieniędzy na kupno komputerowego wyposażenia Redakcji „Besidy”. Łemkowie dość życzliwie podeszli do tej akcji.

14.01 – Przewodniczący ZG SŁ Andrzej Kopcza przesłał pismo do biura Rzecznika Spraw Obywatelskich w Warszawie w sprawie zwrotu mienia zabranego w następstwie Akcji – „Wisła”.

26.01 – W Legnickim Domu Kultury „Atrium” odbyła się premiera Rusynkowego „Wertepu w Karpatach” w wykonaniu Teatru Stowarzyszenia Łemków, w reżyserii Andrzeja Kopczy. Ze sztuką wystąpiono kilka razy, między innymi w: Gorzowie Wielkopolskim (7.02), Przemkowie (8.02), Lubinie (10.02).

20.03 –Uniwersytet Jagielloński i Polska Akademia Nauk zorganizowały w Krakowie sympozjum naukowe pod nazwą „Kultura Rusinów/Ukraińców w Karpatach. Problemy i perspektywy”. Z referatem na temat „Łemkowie w Polsce” wystąpiła Helena Duć-Fajfer. Z oficjalnym komentarzem do referatu dr Mykoły Muszynki wystąpił także Piotr Trochanowski.

22-23.03 – I Światowy Kongres Rusinów w Medzilaborcach organizowany przez bratnią Rusyńską Oborodę (Słowacja). W Kongresie jako delegaci Stowarzyszenia Łemków udział wzięli: Andrzej Kopcza, Jarosław Horoszczak, Olga Kania, Aleksander Klimkowski, Jan Kowalczyk, Paweł Makuch, Mikołaj Paduchowicz, Paweł Stafiniak i Piotr Trochanowski. Helena Duć-Fajfer wzięła udział jako gość Kongresu. Organizację II Światowego Kongresu powierzono naszemu Stowarzyszeniu.

2.05 – W związku z bardzo kontrowersyjnym wystąpieniem (21.03.1991) posła Włodzimierza Mokrego na sesji Sejmu RP w sprawie stosunku Państwa Polskiego do Polskiej Autokefalicznej Prawosławnej Cerkwi, Zastępca Przewodniczącego ZG SŁ (na teren gór – sprawa dotyczyła i miejscowych łemkowskich cerkwi) P. Trochanowski i Sekretarz Koła SŁ w Krynicy Władysław Graban wystąpili z pismem do Sejmu RP. Do głośnej „sprawy Mokrego” krytycznie odniosły się również niektóre ukraińskie organizacje (między innymi Zarząd Koła Związku Ukraińców w Polsce we Wrocławiu).

1.06 – W Gorlicach odbyło się założycielskie zebranie wznowionego, podejmującego działalność na podstawie statutu sprzed 1939 r., Stowarzyszenia „Ruska Bursa” w Gorlicach. W zebraniu udział wzięli: Mariusz Habura, Igor Horoszczak, Anna Gambal, Bogdan Gambal, Helena Duć-Fajfer, Olga Kania, Antonina Kocur, Michał Kocur, Jan Kwoka, Irena Kwoka, Mikołaj Paduchowicz, Paweł Stafiniak, Piotr Trochanowski, Mirosława Chomiak.

30.06 – Pierwsze posiedzenie Światowej Rady Rusinów w Medzilaborcach (Słowacja). Z ramienia ZG SŁ udział wzięli A. Kopcza (jako członek Rady) i P. Trochanowski (jako redaktor „Besidy”). ŚRR i redaktorzy rusińskich periodyków ze Słowacji, Ukrainy, Jugosławi, USA i Polski postanowili, że dotychczasowe czasopismo Rusynskoj Oborody „Rusyn” będzie interregionalnym czasopismem Rusinów.

7.07 – Do przewodniczącego Rady Mniejszości Narodowych w Polsce przesłano wspólne pismo ZG SŁ i Stowarzyszenia „Ruska Bursa” w Gorlicach (w rejestracji), dotyczące włączenia do porządku obrad przyjęcia do RMN.

20.07 – ZG SŁ przekazał Redakcji „Besidy” zestaw komputerowy zakupiony ze składek 292 osób.

9-10.08 – W Michałowie odbywała się XI Łemkowska Watra na Obczyźnie. Po raz pierwszy była to impreza dwudniowa. Organizowano wiele konkursów. Wystąpiła również „Lemkowyna”, zapowiadając ustami swego kierownika J. Trochanowskiego zawieszenie działalności zespołu. Ciepło przyjęto recital M. Trochanowskiej-Steranki.

2.09 – Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, staraniem pani Mirosławy Chomiak zorganizowano przy Szkole Podstawowej w Uściu Gorlickim (Ruskim) pierwszy po wojnie punkt nauki języka łemkowskiego. Naukę języka łemkowskiego rozpoczęto również w maleńkiej szkole w Kunkowej. W Legnicy pan Łukasz Woźniak zaczął uczyć nieoficjalnie, poza szkołą, w pomieszczeniu SŁ.

7.09 – W Gorlicach spotkali się przedstawiciele ZG Zjednoczenia i Stowarzyszenia Łemków. Rozmawiano o możliwościach zbliżenia swoich stanowisk dla wspólnej działalności.

22.10 – W Urzędzie Wojewódzkim w Nowym Sączu zarejestrowano Stowarzyszenie „Ruska Bursa” w Gorlicach.

5-6.11 – Na zaproszenie Redakcji „Besidy” w Krynicy gościła delegacja Rusnaków z Jugosławii: Natalia Dudasz - poetka (obecnie wiceminister Kultury Serbii), Irena Gardi Kowaczewicz – pisarka, Gabriel Kolesar i Jarosław Sabol – rusnaccy działacze kultury. Członkowie delegacji spotkali się również z członkami Koła SŁ w Krynicy na okolicznościowym wieczorze, prezentującym osiągnięcia braci Rusnaków z Jugosławii. Pan Gabriel zainstalował w redakcyjnym komputerze rusiński program.

9.11 – W Siarach k/Gorlic obradował I Zjazd Zjednoczenia Łemków. Wziął w nim udział jako gość Przewodniczący SŁ Andrzej Kopcza (w drodze rewanżu, na naszym I-ym Kongresie był ówczesny Przewodniczący ZŁ Teodor Gocz). W atmosferze skandalu (głośnego w naszym środowisku) odsunięto od możliwych głównych stanowisk dotychczasowych umiarkowanych działaczy ZŁ – T. Gocza , E. Dziadosza i T. Dubeca. Przewodniczącym ZŁ wybrano pana Wacława Szlantę.

10.11 – Na zebraniu ZG SŁ przyjęto rezygnację pana Adama Barny ze stanowiska Sekretarza ZG SŁ. Nowym sekretarzem został dotychczasowy Skarbnik ZG SŁ Stefan Kosowski. Jego funkcję przejął Pan Paweł Stafiniak.

6.12 – Na ręce Przewodniczącego SŁ Andrzeja Kopczy nadeszło pismo Wojewody Nowosądeckiego Józefa Wiktora o treści: „Z zadowoleniem przyjąłem do wiadomości, iż organizację II Światowego Kongresu Rusinów powierzono Waszemu Stowarzyszeniu. Ulokowanie Kongresu na terenie naszego województwa – w Krynicy – jest nie tylko wyróżnieniem, ale i poważnym zobowiązaniem dla gospodarzy. Z mojej strony, jak i też ze strony UW w Nowym Sączu możecie Państwo liczyć na życzliwą pomoc i wsparcie (...).”
A żal, zanim przyszło do organizowania Kongresu – wojewodę „zdjęto”.


ROK 1992

15.01 - Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego rozstrzygnął Otwarty Konkurs dla Członków Środowiska Łemków w Polsce (wspomnienia). Wśród laureatów znaleźli się ludzie z naszego kręgu – Jarosław Zwolinski, (wspólna z Romanem Chomiakiem I nagroda) i Jarosław Huńka (wspólna z Andrzejem Sokaczem II nagroda).

8.02 – W pomieszczeniu Głównego Zarządu SŁ w Legnicy odbyło się spotkanie działaczy Stowarzyszenia Łemków i Zjednoczenia Łemków (rewizyta). Obie organizacje uznały potrzebę bliskiej współpracy dla dalszego pielęgnowania łemkowskiej kultury.

8-9.05 – W Swidnyku Rusynska Oboroda, wraz z Ministerstwem Kultury Republiki Słowackiej i Słowackiej Akademii Nauk, organizowała konferencję naukową pod nazwą „Razem przez historię”. SŁ reprezentowali: A. Kopcza, W. Graban, P. Trochanowski i gościnnie S. Michalacki z Ameryki.

1.08 – W legnickim „Atrium” odbyła się prapremiera „Na obczyźnie” – drugiej części „Odciętych korzeni” Andrzeja Kopczy.

6-7.08 – XII Łemkowska Watra na Obczyźnie. Po raz pierwszy wystąpiły na Watrze zespoły z zagranicy – z Njagowa i z Sniny (Słowacja). Oprócz nich na Watrze zadebiutował Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera” z Legnicy pod kierownictwem Jerzego Staryńskiego. Wystąpiły również muzyczno-wokalne zespoły: „Aksel”, „Krajane”, „Wodohraj” i folkowy zespół „Orkiestra Świętego Mikołaja” z Lublina. Teatr SŁ przedstawił dramat „Na Obczyźnie”.

2.09 – Rozpoczęto naukę języka łemkowskiego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Krynicy, nauczyciel – P. Trochanowski.

6-7.11 – W .Berdejovskich Kupielach (Słowacja) odbywał się Pierwszy Kongres Języka Rusińskiego. Udział w nim wzięła cała intelektualna elita rusińska, a także językoznawcy z Ameryki, Kanady, Szwecji i Monako. Z łemkowskiej strony z wykładami wystąpili Helena Duć-Fajfer i Piotr Trochanowski.

27-28.11 – W Presov (Słowacja) odbyło się posiedzenie komisji kodyfikacji rusińskiego języka. Łemkowską sekcję reprezentowali Mirosława Chomiak i Piotr Trochanowski.

18.12 – Delegacja ZG SŁ pod przewodnictwem Andrzeja Kopczy prowadziła rozmowy z władzami województwa nowosądeckiego i władzami miasta i kurortu Krynicy. Rozmowy dotyczyły organizacji Światowego Kongresu Rusinów.


ROK 1993


22.01 – Zarząd Główny SŁ w Legnicy nakreślił plan przygotowań do II Światowego Kongresu Rusinów.

21.02 – W Krynicy zakończyła się (rozpoczęta w Krakowie) Konferencja Polsko-Ukraińska. Brali w niej udział ze strony SŁ: A. Kopcza, J. Horoszczak i P. Trochanowski – zaproszeni przez władze miasta Krynicy.

11.04 – Członkowie Zarządu Głównego (A. Kopcza, J. Horoszczak, P. Stafiniak) omówili z Zarządem Koła w Krynicy stan przygotowań do II Światowego Kongresu Rusinów.

8.05 – W Krynicy odbyła się generalna narada przed II Światowym Kongresem Rusinów. Brali w niej udział Przewodniczący Światowej Rady Rusinów Wasyl Turok i Przewodniczący SŁ, członek ŚRR – Andrzej Kopcza.

21-23.05 – W Krynicy odbywał się II Światowy Kongres Rusinów.
W piątek (21–go) w sali koncertowej krynickiej „Pijalni” wystąpił Teatr Aleksandra Duchnowycza ze sztuką „Dobroditel prewyszat bohactwo”.
Pierwszy dzień Kongresu (sobota), rozpoczął się występem dziecięcej grupy „Czerczyk” z Krynicy, po niej na scenę wyszła starsza młodzież z muzyczno-poetyckim montażem. Potem za prezydialnym stołem zasiedli: Przewodniczący Światowej Rady Rusinów i Przewodniczący Rusynskoj Oborody – Wasyl Turok (Słowacja). Przewodniczący delegacji Karpatoruskoho Doslidnoho Centra - Paweł Magoczij (Ameryka-Kanada), Przewodnicząca delegacji Ruskoj Matky – Natalia Dudasz (Jugosławia), Przewodniczący delegacji Towarystwa Pitkarpackych Rusyniw Wasyl Soczka-Borżawin(Ukraina), Przewodniczący Organizacyi Rusyniw Ugorszczyny – Gabriel Gatinger-Klebaszko i Przewodniczący Stowariszynia Lemkiw – Andryj Kopcza. Występowali delegaci i goście (miedzy innymi z Rumunii i Niemiec), których nie jestem tu w stanie wyliczyć (patrz 16-ty numer „Besidy”). Obrady pierwszego dnia prowadził P. Trochanowski. Wieczorem wystąpił Teatr SŁ ze sztuką A. Kopczy „Ostatnia hodyna”. Obrady drugiego dnia (niedziela) prowadził J. Horoszczak. Późnym popołudniem na krynickim „deptaku” (urząd miasta dał zmontować na wolnym powietrzu, specjalnie na tą okazję, dużą scenę) wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „PULS” z Presov. Na rozpoczęcie Kongresu zorganizowano dwie wystawy: współczesnego malarstwa Rusinów Słowacji (staraniem Rusynskoj Oborody – trwała cały miesiąc) i dziecięcych rysunków o tematyce cerkiewnej (staraniem dr Bogdana Martyniuka, przewodniczącego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Sztuki Cerkiewnej).

17-18.06 – Delegacja SŁ z A. Kopczą na czele uczestniczyła oficjalnie w II Święcie Łemkowskiej Kultury „Od Rusal do Jana” w Zyndranowej.

6-7.08 – Organizowano XIII Łemkowską Watrę na Obczyżnie. Wystąpiły oprócz „Lemkowyny” i „Kyczery” – „Zaruba” ze Słowacji i bretoński zespół z Francji „Korellen ARWRO” oraz mniejsze zespoły estradowe: „Chwylyna” i dziecięcy „Poticzok” z Modły. Teatr SŁ przedstawił „Ostatniu hodynu” A. Kopczy..

16-17.10 – Rada Muzeum Łemkowskiej Kultury w Zyndranowej organizowała „Lemkiwsku Osin” – spotkanie poetów. Pierwszy dzień imprezy odbył się w Zyndranowej. Oprócz naszych poetów (H. Duć, W. Graban, P. Murianka) swoje utwory czytali Maria Malcowska ze Słowacji oraz Mirosława Iwanciw i Wołodymir Barna z Ukrainy. W drugim dniu w Bielance, po występie Zespołu „Łemkowyna”, poeci przedstawili się czytelnikom słowa pięknego ziemi gorlickiej.

14.11 – Gorzowskie Koło Stowarzyszenia Łemków I Spotkaniami z Łemkowską Kulturą rozpoczął nową cykliczna imprezę w naszym kalendarzu kulturalnym. Wystąpiły „Kyczera”, „Orkiestra Świętego Mikołaja” i „Chwylyna”.

11.12 – W Warszawie miała swoje spotkanie Komisja Wspólna Opieki nad Zabytkami Sztuki Cerkiewnej. Jako przedstawiciel SŁ, brał w niej udział pan Teodozy Droździak z Krynicy.


ROK 1994

26.02 – Zebranie ZG SŁ w Legnicy, poświęcone głównej dyskusji nad projektem Ustawy о prawach osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych, opracowanym przez Helsińską Fundację Praw Człowieka.

12.06 – Ogłoszenie wyników III edycji Konkursu dla Lokalnej Prasy, organizowanego przez Instytut Demokracji we Wschodniej Europie (IDEE). Wśród laureatów znalazła się Redakcja ”Besidy”, otrzymując dyplom i drukarkę komputerową.

25-26.06 – W III Święcie Łemkowskiej Kultury „Od Rusal do Jana” uczestniczyli członkowie ZG SŁ. Nieformalne spotkanie przedstawicieli ZG SŁ, A. Kopczy, J. Horoszczaka i P. Trochanowskiego z wiceministrem Kultury i Sztuki M. Jagiełłą.

26.06 – Na XXXII Festiwalu Kultury i Sportu w Medzilaborcach (Słowacja) gościli Andrzej Kopcza, Eugeniusz Merena i Jarosław Horoszczak. Głównym celem wyjazdu było jednak zebranie Światowej Rady Rusinów, której członkiem jest nasz przewodniczący. Gościem zebrania był Marcel Meaufront – Sekretarz Europejskiej Federacji Mniejszości Narodowych.

1.07 – Wiceminister Kultury i Sztuki M. Jagiełło przyjął w Warszawie przedstawicieli ZG SŁ A. Kopczę i P. Trochanowskiego. Omawiano potrzeby naszego Stowarzyszenia, do tej pory w ogóle nie finansowanego przez Ministerstwo.

5-6.08 – XIV Łemkowska Watra na Obczyźnie. Zaszczycił ją swoją obecnością Wiceminister Kultury i Sztuki M. Jagiełło, Wojewoda Legnicki Ryszard Maraszek oraz Przewodniczący Światowej Rady Rusinów Wasyl Turok. Do „żelaznych” artystycznych atutów Watry – „Lemkowyny”, „Kyczery” dołączyły też już „pół-żelaźni” „Mykołai” i szalony „Szaryszan” z Presova. Po raz pierwszy Ministerstwo Kultury i Sztuki przyznało na Watrę dotację w wysokości 50 mln złotych.

29-30.10 – Stowarzyszenie Łemków wraz z Radą Muzeum w Zyndranowej organizowało II „Lemkiwsku Osin”. Nie miała ona międzynarodowej obsady, ale do udziału włączeni zostali nie tylko poeci, lecz i inni twórcy. Imprezę, podzieloną na Bartne i Gładyszów, okrasiły występy krynicko-gorlickiego „Czerczyka” z inscenizacją P. Murianki „Teren kwytne” oraz (tylko w Gładyszowie) występ rusińskiego męskiego zespołu z Wyżniej Poljanki (Słowacja).

13.11 – II Spotkanie z Łemkowską Kulturą w Gorzowie Wielkopolskim. Wystąpiły: „Kyczera”, „Szaryszan”, „Werchowyna” i „Chwylyna”. Organizowano również wystawę „Chorągwie i Hunie”.

20.11 – W III Ogólnopolskim Przeglądzie Dorobku Kulturalnego Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Warszawa) wystąpił Teatr Stowarzyszenia Łemków z „Ostatniom hodynom” i Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera”.

10.12 – II Kongres Stowarzyszenia Łemków. Był podsumowaniem nielekkiej I-ej kadencji Zarządu Głównego i działalności całego Stowarzyszenia. Do znacznie zmienionego Zarządu Głównego weszli: A. Kopcza – Przewodniczący, P. Trochanowski i Stefan Dyczko – Zastępcy Przewodniczącego, Dymitr Rusynko – Sekretarz, Paweł Stafiniak – Skarbnik, Stefan Kosowski – Przewodniczący Wydawnictwa SŁ, Jan Dziadyk, Helena Duć-Fajfer, Mariusz Grusza, Igor Horoszczak, Mirosława Kopyściańska, Sławomir Mołodczak – Członkowie. Przewodniczacym Komisji Rewizyjnej wybrano Adama Barnę, Zastępcą – Michała Romaniaka, Sekretarzem – Julię Prokopczak.

26.12 – Nowo wybrany Zarząd Główny SŁ miał w Legnicy swoje pierwsze po kongresowe zebranie.


ROK 1995

27.01 – W Bratysławie w pomieszczeniach Uniwersytetu im. J. A. Komenskogo odbył się uroczysty akt ogłoszenia kodyfikacji języka rusińskiego. Z Polski w uroczystościach udział brali: Przewodniczący ZG SŁ Andrzej Kopcza, Mirosława Chomiak, autorka „Першой граматыкы лемкывского языка” і „Лемківской граматікі для діти” („Perszoj gramatyky lemkiwskoho jazyka” i „Lemkiwskoj gramatyky dla dity”) oraz prof. Henryk Fontański, Dyrektor Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej na Uniwersytecie Śląskim, naukowy konsultant gramatyk łemkowskich.

31.01 - W Krynicy otwarto Muzeum Nikifora. Podczas ceremonii głos zabrał zastępca przewodniczącego SŁ P. Trochanowski. Uroczystość okrasiła swoim występem kapela „Lemkowyny”.

4.02 – Rada Muzeum Kultury Łemków w Zyndranowej zwołała zebranie mające na celu powołanie nowego statutowego towarzystwa dla ochrony duchowej i materialnej kultury Łemków. W zebraniu udział brali członkowie SŁ - W. Graban i P. Trochanowski.

9.02 – Ministerstwo Kultury i Sztuki organizowało w Warszawie spotkanie naczelnych redaktorów czasopism mniejszości narodowych. Wziął w nim udział redaktor „Besidy” P. Trochanowski.

29.03 – W zamkniętym tego dnia 23 numerze „Besidy” pojawił się pierwszy numer „Lemkiwskoj Lastiwoczky” – czasopisma dla dzieci i młodzieży.

31.03 – Stowarzyszenie „Ruska Bursa” w Gorlicach przekazało do użytkowania budynek Ruskoj Bursy. Na akt przekazania zaproszono członków ZG SŁ – A. Kopczę i S. Kosowskiego.

28.04 – Wiceminister Kultury i Sztuki Michał Jagiełło przyjął Przewodniczącego SŁ Andrzeja Kopczę. Spotkanie było poświęcone unormowaniu pozycji SŁ, adekwatnie do innych organizacji mniejszościowych.

27-28.05 – III Światowy Kongres Rusinów, Ruskij Kerestur (Jugosławia). Delegację Stowarzyszenia Łemków stanowili: A. Kopcza – przewodniczący delegacji, M. Chomiak, J. Dziadyk, S. Dyczko, W. Graban, J. Horoszczak, M. Paduchowicz i P. Trochanowski.

4.06 – W budynku Ruskiej Bursy w Gorlicach, z udziałem przedstawicieli wszystkich organizacji łemkowskich (SŁ reprezentował P. Trochanowski), odbyło się zebranie powołujące do działalności Komisję Ochrony Zabytków Sztuki Cerkiewnej i Materialnej Spuścizny Łemków. Przewodniczącym Komisji został jej inicjator – Igor Pyrcz. W przeszłości Komisja nie wypełniła swoich założeń.

24-25.06 – IV Święto „Od Rusal do Jana”. Udział brali przedstawiciele SŁ z Przewodniczącym A. Kopczą.

25.06 – II Narodnostna Stricza Komłoszka ’95 (Węgry). Ze strony SŁ udział wzięli: Andrzej Kopcza, S. Kosowski, Paweł Stafiniak, Igor i Piotr Trochanowski (ostatni również jako występujący - akompaniator i solista).

??.08 – XV Łemkowska Watra na Obczyźnie... („Besida” 26-27 nie zanotowała jej daty, ale program - tak).

10.08 – Zgodnie z dokumentem z tego dnia, Gmina Chocianów przez Sąd Rejonowy – Wydział Ksiąg Wieczystych w Lubinie sprzedał Stowarzyszeniu Łemków pole (watrowisko) o areale 2,70 hektara.

30.09 – Stowarzyszenie Łemków współorganizowało w Ruskiej Bursie w Gorlicach III „Lemkiwsku Tworczu Osin”. W imprezie udział wzięli pisarze z Polski (Helena Duć-Fajfer, Władysław Graban, Jarosław Zwoliński, Michał Sandowicz, Piotr Trochanowski), Słowacji (Jurij Charytun) i Ukrainy (Wasyl Soczka-Borżawin, Michał Kemin). Wykład o stanie łemkowskiego słowa pisanego wygłosił prof. Zbigniew Siatkowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego; przepięknie wystąpił zespół „Lemkowyna”. LTO towarzyszyła wystawa malarstwa (prace wystawiali:Wasyl Madzelan -USA, Teodor Kuziak, Stefan Telep - Polska, Dymitr Solinka, Iwan Bagrij – Ukraina), wystawa „łemkianów” Piotra Trochanowskiego (blisko 300 pozycji) i wystawa etnograficzna Pawła Stefanowskiego.

11.11 – W Gorlickiej Ruskiej Bursie zorganizowano spotkanie działaczy: Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej, Stowarzyszenia Zespołu „Łemkowyna”, Rusińskiego Kręgu Demokratycznego „Hospodar”, Stowarzyszenia „Ruska Bursa” w Gorlicach i Stowarzyszenia Łemków .Celem spotkania było powołanie federacji organizacji łemkowskich. W późniejszym czasie odbyło się jeszcze parę podobnych spotkań, jednak do powołania federacji nie doszło.

26.11 – III Spotkania z Kulturą Łemkowską w Gorzowie Wielkopolskim. Wystąpiły zespoły „Lemkowyna”, „Osławiane”, „Chwylyna” i „Chudoba”. Przy okazji imprezy po raz pierwszy wydano „Sypaniec” – Łemkowskie Zapiski.


ROK 1996

27.01 - Zarząd Stowarzyszenia „Ruska Bursa” w Gorlicach przy współudziale działaczy Stowarzyszenia Łemków” zorganizował zabawę noworoczną dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych , w których prowadzona jest nauka języka łemkowskiego.

28.01 – We Wrocławiu młodzież łemkowska zorganizowała pod patronatem miejscowego Stowarzyszenia Prawosławnego „Wieczór poezji”, na który złożyly się „Weczyrky” autorstwa Anny Rydzanicz i wieczór autorski P.Murianki.

7.02 – W Muzeum Nikifora w Krynicy odbyło się spotkanie przedstawicieli łemkowskich organizacji z pracownikami Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Stowarzyszenie Łemków reprezentował Zastępca Przewodniczącego ZG Piotr Trochanowski. Celem spotkania było przywrócenie Nikiforowi rodowego nazwiska „Drowniak” i umieszczenie na jego muzeum tablicy pamiątkowej.

24.04 - Przewodniczący Zarządu Głównego SŁ Andrzej Kopcza i Zastępca Zarządu Głównego SŁ Piotr Trochanowski przebywali w Presov w celu omówienia współpracy Stowarzyszenia Łemków z Rusyńskom Oborodom.

1.06 – W Gorlicach w budynku „Ruskiej Bursy” uczniowie uczący się języka łemkowskiego świętowali Międzynarodowy Dzień Dziecka.

29-30.06 – W Zyndranowej odbyło się V Święto „Od Rusal do Jana”. Wystapił ( m. in.) zespół „Lemkowyna”. Stowarzyszenie Łemków oficjalnie reprezentowali Członkowie ZG z Andrzejem Kopczą na czele.

8-9.07 – W Krynicy i okolicy gościła 36 – osobowa wycieczka Rusinów z Ameryki. Po zachodniej Łemkowinie grupę oprowadzał Piotr Trochanowski. Następnie goście udali się przez Zyndranową na Słowację a wdalszej kolejności na Podkarpacką Ruś.

2-3.08 - XVI Łemkowska Watra na Obczyźnie. Odbyła się ona z pewnymi problemami, gdyż nie przyjechały do Michałowi zespoły z Ukrainy i Słowacji. Wystąpiły: „Lemkowyna”, „Kyczera”, dziecięcy zespół z Gromadki, polski zespół „Echo” z Chocianowa. Po raz pierwszy na Watrze swój talent pokazała Agnieszka Korobczak.

22-25.08 – W Presov pod patronatem Generalnego Sekretarza Rady Europy i Ministra Kultury Słowackiej Republiki Iwana Hudeca, nasi bracia Rusini ze Słowacji zorganizowali II Kongres Europejskiej Federacji Mniejszości Narodowych. W Kongresie uczestniczył Przewodniczący Zarządu Głównego SŁ Andrzej Kopcza.

28.08 – Występem w Gorlicach zespół „Lemkowyna” rozpoczął trwający przez miesiąc cykl imprez pod nazwą „Lemkiwskie Lito”. W imprezach brali oczywiście udział również przedstawiciele SŁ.

29.08 – W Legnicy rozpoczął się I Międzynarodowy Festiwal Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Europa bez Granic”. Pierwszy dzień festiwalu był poświęcony Serbołużyczanom i Łemkom. Ze strony łemkowskiej z wykładami wystąpili: Jarosław Horoszczak (historia) i Piotr Murianka-Trochanowski (literatura). Później była prezentacja filmów o Łemkach i Serbołużyczanach. Wieczorem występowały zespoły obu narodów.
Łemkowską stronę reprezentowała „Kyczera” (współorganizator festiwalu). Na zakończenie bogatego dnia Stowarzyszenie Łemków wydało w restauracji „Tiwoli” kolację, przyjmując przodujących działaczy Serbołużyczan i przedstawicieli Rusinów Wojewodiny.

27-28.09 – W Olchowcu (Wilchiwcy) i Gorlicach odbywała się przy współorganizacji SŁ IV „Lemkiwska Tworcza Osin”. Oprócz naszych twórców, udział wziął poeta Jurij Charytun ze Słowacji. Na zakończenie spotkania młodzi aktorzy z Krynicy i Gorlic przedstawili sztukę sceniczną „Son Biłoho Chorwata”, autorstwa i reżyserii P. Murianki.

16-18.10 – Na Łemkowynie przebywała Sejmowa Komisja Mniejszości Narodowych pod przewodnictwem Jacka Kuronia. Komisja była na lekcji języka łemkowskiego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Krynicy (nauczyciel Piotr Trochanowski). Wystąpili przed nią również uczniowie pani Mirosławy Chomiak ze Szkoły Podstawowej w Uściu Gorlickim (Ruskim). Na sesjach Komisji występowali ze strony SŁ Andrzej Kopcza, Piotr Trochanowski i ówczesny sympatyk, a późniejszy Zastępca Przewodniczącego SŁ – dr Michał Sandowicz.

11.11 – W Legnicy odbyło się posiedzenie Zarządu SŁ. Zarząd podjął uchwałę zwrócenia się do wszystkich Łemków, żyjących na Łemkowynie i na obczyźnie w sprawie upamiętnienia przypadającej w 1997 roku 50-tej rocznicy Akcji „Wisła”. Wydano specjalną odezwę.

24.11 – W Gorzowie Wielkopolskim miejscowe Koło SŁ organizowało IV Spotkania z Łemkowską Kulturą. Wystąpiły „Kyczera”, chór „Scholia” ze Strzelec Krajeńskich (po części z repertuarem łemkowskim) oraz mniejsze grupy i indywidualni wykonawcy.

1.12 – W Warszawie zespół „Lemkowyna” zapoczątkował, w zamyśle (p. Michała Sandowicza) cykliczną, imprezę „Poznajme Kulturu Sławian”. Imprezę zaszczycił swoją obecnością Wiceminister Kultury i Sztuki Michał Jagiełło. Nie zabrakło i przedstawicieli SŁ.

20.12 – W Ministerstwie Kultury i Sztuki w Warszawie na spotkaniu redaktorów naczelnych czasopism mniejszości narodowych „Besidę” reprezentował P. Trochanowski.

26.12 – W Legnicy odbyło się zebranie Zarządu Głównego SŁ podsumowujące roczną pracę naszej organizacji. Określono również główne zadania przewidziane do realizacji w 1997 roku – 50-tym roku naszego wypędzenia.


ROK 1997

1.02 – W Legnicy zebrał się Zarząd Główny SŁ. Rozwiązywano podstawowe sprawy związane z organizacją XVII Łemkowskiej Watry na Obczyźnie oraz obchodami 50-tej rocznicy Akcji „Wisła”.

14.02 – Rozpoczęto naukę języka łemkowskiego w Szkole Podstawowej w Przemkowie, a prowadzenie zajęć powierzono pani Natalii Kuncik.

17.04 – W Budapeszcie na zebraniu przygotowawczym do IV Światowego Kongresu Rusinów zebrali się członkowie Światowej Rady Rusinów. SŁ reprezentował Zastępca Przewodniczącego P. Trochanowski.

18-21.05 – Fundacja „Pogranicze” organizowała w Wigrach (klasztor) i w Sejnach „Spotkanie na pograniczu”. W spotkaniu brał udział i miał autorskie wystąpienie redaktor „Besidy” P. Murianka-Trochanowski.

29.05-1.06 – IV Światowy Kongres Rusinów w Budapeszcie. Łemkowską delegację stanowili: Helena Duć-Fajfer, Mirosława Chomiak, Jarosław Barna, Jarosław Worhacz, Lubomir Horoszczak, Jan Dziadyk, Andrzej Kopcza (przewodniczący delegacji) i Sławomir Mołodczak.

4.06 – Helena Duć-Fajfer (członek Redakcji „Besida”) obroniła na Uniwersytecie Jagiellońskim dysertację doktorską na temat: „Życie literackie Łemków w drugiej połowie XIX wieku i na początku wieku XX”.

25-27.07 – W Żdyni organizowano XV (VII) Święto Kultury Łemkowskiej „Watra”. Wziął w nim udział Przewodniczący SŁ A. Kopcza w charakterze zaproszonego gościa.

8-10.08 – XVII Łemkowska Watra na Obczyźnie. Wyjątkowo ze względu na obchody 50-tej rocznicy naszego wypędzenia, trwała trzy dni i miała bogaty program. Oprócz naszych rodzimych wystąpiły zespoły ze Słowacji Ukrainy oraz zespół Serbołużyczan z Niemiec. Teatr Bractwa Prawosławnego z Gorlic przedstawił sztukę „Młynsky kameni”, nawiązującą tematycznie do naszego wypędzenia. Ze względu na brak oficjalnego pozwolenia władz nie powiodło się zrealizowanie głównego punktu programu – przeprowadzenie ceremonii odsłonięcia pomnika. Watrę zignorowali zaproszeni przedstawiciele władz państwowych centralnego i regionalnego szczebla. Natomiast środki masowego przekazu, włącznie z Telewizją Polską, nie zapomniały „trąbić” o zaistniałej „aferze”. Wśród Łemków utwierdziło się przekonanie, że Akcja „Wisła” trwa nadal.

12-13.10 – W Gorlicach odbywała się jubileuszowa V "Łemkowska Twórcza Jesień" („Lemkiwska Tworcza Osin”). Uczestniczyli w niej twórcy słowa z Polski, Słowacji (Jurij Charytun) i Ukrainy (Wasyl Soczka-Borżawyn, Mychał Kemyń). Towarzystwo Muzealne w Zyndranowej przekazało organizację imprezy Stowarzyszeniu Łemków.

2-12.11 – Na zaproszenie Duńskiego Instytut Kultury w Kopenhadze, w Danii i w Niemczech przebywali przedstawiciele rusińskich organizacji z Polski, Słowacji, Ukrainy, Węgier, Rumunii i Jugosławii. Stowarzyszenie Łemków reprezentowali H. Duć-Fajfer i A. Kopcza. Była to duże wydarzenie manifestujące naszą przynależność do Europy, jako narodu, a także i akceptację tejże Europy dla naszej narodowej działalności. W jednym ze spotkań udział wzięli przedstawiciele ambasad wymienionych państw (za wyjątkiem Ukrainy). Duński Instytut Kultury wydał drukiem w języku angielskim i rusińskim materiały i dokumenty z tej akcji.

23.11 – Koło Stowarzyszenia Łemków w Gorzowie Wielkopolskim organizowało jubileuszowe V Spotkania z Kulturą Łemkowską. Jako główny zespół artystyczny wystąpiła łemkowska „Studenka” z Ukrainy.

26.12 – Członkowie Zarządu Głównego SŁ, prawie w pełnym składzie, zdecydowali się na kupno budynku przy ul. Zofii Kossak 5-6 w Legnicy, przewidzianego na nową siedzibę Stowarzyszenia.


ROK 1998

14.02 – W Ruskiej Bursie w Gorlicach odbyło się już drugi raz kolędowanie w wykonaniu szkolnych grup. Jako goście i po trosze organizatorzy brali w nim udział członkowie SŁ.

23.03 – W budynku Sejmu RP, na posiedzeniu Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych pod przewodnictwem Jacka Kuronia spotkali się redaktorzy organów prasowych mniejszości narodowych. „Besidę” reprezentował jej Redaktor Naczelny Piotr Trochanowski.

4.04 – W Krynicy odbyło się zebranie w sprawie budowy pomnika Jepifanowi Drowniakowi (Nikiforowi). Stowarzyszenie Łemków reprezentował Piotr Trochanowski, który wszedł do powołanego komitetu organizacyjnego.

27.04 – W Użgorodzie odbyło się posiedzenie Światowej Rady Rusinów. Udział brał w nim również i Andrzej Kopcza – Przewodniczący Stowarzyszenia Łemków. Celem zebrania było przygotowanie V Światowego Kongresu Rusinów, właśnie w Użgorodzie. Wystosowano „Apel” do Przewodniczącego Województwa Zakarpackiego Ukrainy.

19.05 – Po Warszawie, w Krakowie otwarto Andy Warhol Super Star – wystawę twórczości Andy Warhola. Na otwarciu obecna była Helena Duć-Fajfer – członek Zarządu Głównego SŁ.

2.06 – W Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego promowano na doktora nauk humanistycznych Helenę Duć-Fajfer. Z ramienia redakcji „Besidy” i Zarządu Głównego SŁ zaszczytnego tytułu gratulował p. Helenie – P. Trochanowski.

13-14.06 – W Zyndranowej odbyło się VII Święto Tradycji Łemkowskiej „Od Rusal do Jana”. Najważniejszą częścią Święta było sobotnie spotkanie, na którym odnotowano 30-tą rocznicę Muzeum Kultury Łemkowskiej. Referat „Materialna kultura łemków jako czynnik samoidentyfikacji etnicznej Łemków” wygłosiła dr Helena Duć-Fajfer. Oprócz niej, z ramienia Stowarzyszenia Łemków udział brała cała „wierchuszka” Zarządu Głównego.

27.06 – W Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu odbyła się polsko-słowacka konferencja na temat „Modele transgranicznej współpracy”. Udział w konferencji wziął Zastępca Przewodniczącego SŁ P. Trochanowski.

7-8.08 – W Michałowie odbywała się XVIII Łemkowska Watra na Obczyźnie. Na Watrze wystąpiły aż trzy zespoły z Ukrainy – „Prolisok” z Drohobycza, „Krynycia” z Dolyny i „Szowkowa Kosycia” ze Lwowa. Słowację reprezentował zespół „Stropkowczane”. Krajowy rynek reprezentowały nasze zespoły – „Kyczera”, „Smerek”, „Serencza” i Agnieszka Korobczak oraz polskie – „Werchowyna” i „Chudoba”. Lwowianie przedstawili również przepiękną sztukę sceniczną o przesiedleniu z 1945 roku. Impreza po raz pierwszy odbywała się przy nowym rozmieszczeniu na watrowisku – z nową sceną i usypanym amfiteatrem.

27.08-2.09 – W Krakowie odbywał się XII Międzynarodowy Kongres Slawistów. Ze strony rusińskiej z wykładem wystąpił prof. Magoczy, doc. dr Wasyl Jabur. Udział brała również dr Helena Duć-Fajfer. Kongresowi dedykowano, wydaną z okazji 200-ej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza, jego „Odę do młodości” w przekładach na 14 słowiańskich języków, w tym i na łemkowski. Kongresu nie ominął i skandal, o jaki postarało się Zjednoczenie Łemków, przedstawiając jego uczestnikom tak zwany „List otwarty...” , w prymitywny sposób szkalujący, tych którzy myślą inaczej.

17-18.10 – Stowarzyszenie Łemków przy współudziale Stowarzyszenia „Ruska Bursa” organizowało, w Krakowie i w Gorlicach VI „Lemkiwsku Tworczu Osin”. Oprócz krajowych, udział wzięli mistrzowie pióra ze Słowacji (Maria Malcowska, Sztefan Suchyj), z Węgier (Gabryił Gatinger-Klebaszko), i z Ukrainy (Iwan Petrowcij). Jesień ozdobiła swoim programem popularna już „Serencza”.

25.10 – Koło Stowarzyszenia Łemków w Gorzowie Wielkopolskim, wraz z miejscowym Ośrodkiem Kultury organiozowało VI Spotkania z Łemkowską Kulturą. Wystąpiły: „Szarysz” ze Słowacji, „Kyczera”, „Chudoba” i Piotr Trochanowski ze swoimi kompozycjami.

25.11 – Przedstawiciele SŁ Andrzej Kopcza i Dymitr Rusynko podpisali z Urzędem Miasta Legnicy umowę kupna budynku przy ul. Z. Kossak 6 z przeznaczeniem na ośrodek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Łemków.


ROK 1999

28.01 – W Warszawie powołano Koło Stowarzyszenia Łemków. Przewodniczącym wybrano dr Michała Sandowicza, Sekretarzem – p. Natalię Radecką, Skarbnikiem – p. Michała Źrolkę. Zebranie uświetniono programem artystycznym i oświatowym. Udział wziął Przewodniczący Zarządu Głównego SŁ Andrzej Kopcza.

9.03 – Członkowie Komitetu Budowy Pomnika Nikifora Drowniaka (z Zastępcą Przewodniczącego ZG SŁ P. Trochanowskiego w składzie) spotkali się z władzami Krynicy i przedstawicielami urzędów konserwatorskich Nowego Sącza i Krakowa.

3.04 – Na progu X-lecia SŁ (zarejestrowanego 7.04.1989) przeprowadzono II Kongres Stowarzyszenia. Dość mocno zmieniły się jego władze, choć naczelne stanowisko nie drgnęło. Zarząd Główny Stowarzyszenia Łemków przedstawiał się następująco: Andrzej Kopcza – Przewodniczący, dr Michał Sandowicz – Zastępca Przewodniczącego, Mikołaj Paduchowicz – Zastępca Przewodniczącego, Stefan Kosowski – Sekretarz, Paweł Stafiniak – Skarbnik, Piotr Trochanowski – członek z urzędu (Redaktor Naczelny „Besidy”), Olga Wołowacz, dr Helena Duć-Fajfer, Jarosław Barna, Paweł Dziamba, Roman Sterżeń, Damian Trochanowski, Jarosław Szpytko – Członkowie. Komisja Rewizyjna: Jan Dziadyk – Przewodniczący, Julia Prokopczak – Zastępca Przewodniczącego, Dymitr Rusynko – Sekretarz.

16-17.04 – W Presov odbyło się II Międzynarodowe Seminarium o języku rusińskim Stowarzyszenie Łemków reprezentowali: Przewodniczący SŁ Andrzej Kopcza, dr Helena Duć-Fajfer i Mirosława Chomiak. Seminarium zorganizowano z okazji otwarcia Rusińskiego Oddziału Instytutu Studiów Zagranicznych i Języków Obcych.

25-26.06 - V Światowy Kongres Rusinów w Użgorodzie – w historycznym centrum Podkarpackiej Rusi. Stowarzyszenie Łemków reprezentowała delegacja w składzie: Jan Dziadyk, Andrzej Kopcza (przewodniczący delegacji), Mikołaj Paduchowicz, Michał Sandwicz, Piotr Trochanowski, Damian Trochanowski i Łukasz Wożniak.

6-7.08 –XIX Łemkowska Watra na Obczyźnie. Nie zabrarakło na niej takich zespołów jak: „Lemkowyna”, „Kyczera”, „Serencza”, „Smerek”, „Drewutnia” oraz „Wodohraj”. Z powodzeniem wystąpiła Agnieszka Korobczak z łemkowską poezją śpiewaną. Rusinów z zagranicy reprezentowały „Użhorod” i „Szarysz” – z Ukrainy, „Rodyna Rewilakiw” i solistka zespołu „Puls” Anna Barnowa – ze Słowacji. Ponadto wystąpił słowacki zespół „Wahonar” i iluzjonista Włodzimierz Tuduj (Łemko z USA) , z „egzotycznym” jak na Watrę programem. Należy podkreślić, że Watra staje się bogatszą artystycznie imprezą.

9-10.10 – Stowarzyszenie Łemków i Stowarzyszenie „Ruska Bursa” organizowało w Bartnem i w Gorlicach VII „Lemkiwsku Tworczu Osin”. Udział wzięli rusińscy twórcy słowa z Ukrainy, Słowacji, Węgier i Polski. Poetycką jesień uświetnił swoim występem znany folkowy zespół „Serencza”.

21-23.10 – W Budziszynie odbyło się seminarium na temat „Słowiańskie mniejszości narodowe i ich media”, zorganizowane przez serbołużycką „Domowinkę”. Brali w nim udział redaktorzy i wydawcy z 9 państw europejskich, wśród których był Redaktor Naczelny „Besidy” Piotr Trochanowski.

24.10 - Koło Stowarzyszenia Łemków w Gorzowie Wielkopolskim organizowało VII Spotkania z Łemkowską Kulturą. Wystąpiły: „Rodyna Rewilakiw” (Słowacja), ”Drewutnia”, „Smerek”, Agnieszka Korobczak i „Kyczera”. W przeddzień, w miejscowości Ługi, na zaproszenie o. A. Grabana wystąpił zespół „Drewutnia” oraz Piotr Murianka.

5.11 – W Bardejov (Słowacja) miejscowy oddział „Rusynskoj Oborody” i „Zdryżynia Intelihencyi Słoweńska” (z siedzibą w Bratysławie) zorganizowały wieczór – rozmowy pod hasłem „Ostawme Rusyny hłubokyj son”. Na rozmowę zaproszono również Redaktora Naczelnego „Besidy” Piotra Trochanowskiego.

6.12 – Burmistrz Krynicy Jan Golba przyjął w Urzędzie Miasta Przewodniczącego Zarządu Głównego Andrzeja Kopczę i Głównego Redaktora „Besidy” Piotra Trochanowskiego. Rozmawiano o możliwościach zorganizowania nowej cyklicznej imprezy - „Biennale Lemkiwskoj / Rusynskoj Kultury”, na osi Krynica - Bardejov (na przemian).

26.12 – W Legnicy odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Łemków. Zebranie było poświęcone finansowemu rozliczeniu 1999 roku i nakreśleniu planu działania na rok 2000, ze szczególnym uwzględnieniem jubileuszowej XX Watry na Obczyźnie.


ROK 2000

24.01 – W Warszawie odbyło się posiedzenie Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Ze strony Stowarzyszenia Łemków udział wzięła Członek Zarządu Głównego SŁ dr Helena Duć-Fajfer, jako zaproszony gość.

28.01 – W Budapeszcie utworzono Fundację Rusińskiej Kultury, realizując uchwałę V Światowego Kongresu Rusinów w tej sprawie. Przewodniczącym Zarządu został Gawryil Gatinger, a Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej – nasz, dr Michał Sandwicz.

30.01 – Odbyło się bożonarodzeniowe spotkanie w gorlickiej „Ruskoj Bursi” , na którym uczniowie języka łemkowskiego ze szkół w Ujściu Gorlickim ( Ruskim), Gładyszowie i Krynicy śpiewali kolędy. Spotkanie uświetniła swym występem szeroko znana p. Julia Doszna. Członkowie SŁ brali udział w tym spotkaniu nie tylko jako goście, ale i po trosze jako organizatorzy.

6.03 – Zarząd Główny SŁ zebrał się na posiedzeniu w Legnicy. Dyskutowano na temat organizacji I Międzynarodowego Biennale Kultury Łemkowskiej /Rusińskiej - Krynica `2000, XX Watry na Obczyźnie oraz wznowienia działalności Teatru Stowarzyszenia Łemków.

10.02 – Koło Stowarzyszenia Łemków w Warszawie organizowało Łemkowski Wieczór. Wystąpił znany folkowy zespół „Drewutnia” z Lublina. Dyskutowano również na temat działalności Koła SŁ Warszawie.

18.04 – Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Łemków dr Helena Duć-Fajfer spotkała się z posłem na Sejm RP Zbigniewem Hausnerem. Poseł dał budującą odpowiedź odnośnie spraw poruszanych, z naszymi przedstawicielami, na wcześniejszych spotkaniach, m.in. – powołania katedry łemkoznawstwa i z formalizowania własności „Ruskoj Bursy”.

20.04 – Stowarzyszenie Łemków otrzymało z Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) prośbę o delegowanie swojego przedstawiciela do udziału w pracach Komitetu Europejskiego Roku Języka. Delegowano p. Mirosławę Chomiak. Rok 2001 miał być Europejskim rokiem Języka i chodziło tu o promocję języków mniej znanych.

27.04 – Naczelnik d/s Szkolnictwa Średniego przy Starostwie w Gorlicach T. Mikrut przyjął wysłanników naszego szkolnictwa, p. Helenę Duć-Fajfer i p. Mirosławę Chomiak. W znanym Liceum im. M. Kromera w Gorlicach język łemkowski ma być wprowadzony do nauczania jako język dodatkowy.

8.05 – Przewodniczący Stowarzyszenia Łemków Andrzej Kopcza i redaktor „Besidy” Piotr Trochanowski rozmawiali z władzami Gminy Uzdrowiskowej Krynica i Państwowego Związku Uzdrowisk Krynicko-Popradzkich w sprawie organizacji I Biennale Kultury Łemkowskiej / Rusińskiej – Krynica `2000.

16.05 – Członek Zarządu Głównego SŁ dr Helena Duć-Fajfer spotkała się z posłem na Sejm RP Zbigniewem Hausnerem. Rozmawiano o sprawie zwrotu „Ruskoj Bursy” na własność, uniwersyteckiej jednostki i programu łemkowskiego w Telewizji Polskiej.

18.05 – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Głównego SŁ dr Michał Sandowicz omawiał w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawy organizacji Kursokonferencji Języka Łemkowskiego w Krynicy.

22.05 – W Warszawie odbył się I Ogólnopolski Kongres Organizacji Rewindykacyjnych w Polsce. Wzięli w nim udział przedstawiciele Stowarzyszenia Łemków, jako organizacji, która jest członkiem Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Rewindykacyjnych (OPOR).

26-27.05 – I Miedzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej / Rusińskiej - Krynica `2000. Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie Łemków wespół z Urządem Uzdrowiskowej Gminy Krynica. Pomocy finansowej udzieliły Ministerstwao Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacja im. Stefana Batorego. Było to spotkanie przedstawicieli kultury Rusinów ze Słowacji, Polski , Ukrainy i Węgier. Podczas dwóch dni publiczności przedstawiły się folkowe zespoły wokalno-taneczne, kolektywy folklorystyczne, chóry cerkiewne oraz soliści. Deklamowano i śpiewano poezję łemkowską/rusińską. Towarzyszyły temu wystawy rusinskich twórców - Dmytra Solynky ( malarstwo), Andryja Dudycza (płaskorzeźba), Semana Barny (fotografia) i Fedora Wico (karykatura).

9.06 – W Muzeum Nikifora w Krynicy odbyła się promocja albumu „Nikifor”. Promocję uświetnili swym występem „hudaky” z zespołu „Lemkowyna”. Zarząd Główny SŁ reprezentował Redaktor Naczelny „Beskidy” Piotr Trochanowski.

22.06 – Zarząd Główny SŁ zebrał się na posiedzeniu w Legnicy. Podsumowano I Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej / Rusińskiej w Krynicy i podjęto ostatnie decyzje dotyczące organizacji jubileuszowej XX Watry na Obczyźnie. Na zakończenie posiedzenia wystąpił Teatr SŁ ze sztuką Andrzeja Kopczy „Maluwaty – maluwaty”.

29.06 – W Warszawie odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji d/s Mniejszości Narodowych . W dyskusji poświęconej sprawie łemkowskich cerkwi i możliwościom odkupienia gruntów na Łemkowinie ze strony Zarządu Głównego SŁ udział wzięli: Andrzej Kopcza, Michał Sandwicz i Helena Duć-Fajfer. Nasi przedstawiciele odwiedzili również Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego gdzie spotkali się z Dyrektorem Departamentu d/s Kultury Mniejszości Narodowych.

6-8.07 – Zarząd Główny SŁ zorganizował w Krynicy Kursokonferencję Języka Łemkowskiego. Akceptacji i finansowego wsparcia udzieliło przedsięwzięciu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Fundacja im. Stefana Batorego. W kursokonferencji udział wzięło blisko 40 osób. Byli wśród nich pracownicy naukowi, nauczyciele (w tym i nauczyciele języka łemkowskiego), doktoranci, studenci oraz absolwenci szkół średnich „zarażeni” językiem łemkowskim. Pomysłodawcą zorganizowania kursokonferencji był dr Michał Sandwicz, który wykazał się dużym zaangażowaniem podczas jej przygotowania.

21-23.07 – W Żdyni odbyło się „Świato Lemkiwśkoj Kultury „ Watra” - jak oficjalnie nazywa się dawniejsza „Lemkiwska Watra”. Przewodniczący Zjednoczenia Łemków (organizatora „Świata”) Aleksander Maslej w swym wystąpieniu publicznie szkalował Stowarzyszenie Łemków.

4-5.08 – XX Łemkowska Watra na Obczyźnie. Uczestniczyły w niej rusińskie zespoły z Ukrainy, Słowacji, Jugosławii i Polski. Ukrainę reprezentowały - „Mareszka” z Kałusza, Krasija” i Studio Tańca Współczesnego „Blic” z Użhoroda oraz solistka Anna Czeberenczyk. Ze Słowacji wystąpili artyści Teatru Aleksandra Duchnowycza oraz młodzieżowy zespół „Makowyczka”. Z Jugosławii przyjechał z cudownym koncertem zespół „Domu Kultury Ruskij Kerestur” . Krajowy rynek reprezentowały nasze zespoły – „Kyczera” z Legnicy, „Smerek” z Kliszowa, „Wodohraj” (grał do tańca) i Agnieszka Korobczak. Podobnie jak w roku ubiegłym z powodzeniem wystąpił iluzjonista Włodzimierz Tuduj (Łemko z USA). Odbyły się również liczne konkursy dla dzieci. Impreza, jak przystało na jubileuszową, udała się prawie we wszystkich aspektach.

23.08 – Zarząd Powiatu Gorlice zwołał zebranie przedstawicieli organizacji łemkowskich oraz przedstawicieli Gmin: Gorlice, Ropa, Sękowa i Uście Gorlickie(Ruskie). Tematem zebrania było wyjaśnienie polsko – łemkowskich relacji w kontekście niedawnych wydarzeń na Watrze w Żdyni. Stowarzyszenie Łemków reprezentował na zebraniu Piotr Trochanowski. Z ramienia Stowarzyszenia „Ruska Bursa” w zebraniu udział brała Helena Duć-Fajfer.

17.09 – W Gorlickiej „Ruskoj Bursi” uroczyście rozpoczęto rok szkolny dla młodzieży uczącej się języka łemkowskiego. Członek Zarządu Głównego Sł dr Helena Duć-fajfer wygłosiła referat, o historii szkolnictwa na Łemkowynie, natomiast młodzież przedstawiła program artystyczny.

14-15.10 – Odbyła się VIII „Lemkiwska Tworcza Osin”, tym razem w Krynicy i w Gorlicach. Pomimo tego, że część twórców nie dojechała, impreza, szczególnie w gorlickiej „Ruskoj Bursi” wypadła dobrze. Przyczynił się do tego pan Josyf Piroh z Presov wraz z duetem młodych artystów.

30.10 – W filii Urzędu Województwa Małopolskiego Nowym Sączu odbyło się spotkanie pracowników administracji państwowej z przedstawicielami łemkowskich organizacji. Stowarzyszenie Łemków reprezentował na spotkaniu Piotr Trochanowski. Z ramienia Stowarzyszenia „Ruska Bursa” uczestniczył Jan Kwoka. Tematem spotkania, była inwentaryzacja cmentarzy łemkowskich.

4.11 – Koło Stowarzyszenia Łemków w Gorzowie Wielkopolskim zorganizowało już VIII Spotkania z Kulturą Łemkowską. Wystąpiły łemkowskie / rusińskie zespoły i soliści ze Słowacji, Ukrainy i Polski. Wystąpił również folkowy zespół „Czeremszyna” z Białostotczyzny.

6.11 – Międzyresortowy Zespół d/s Mniejszości Narodowych przy Urzędzie Rady Ministrów RP zwołał XII posiedzenie. Obradowano na temat „Szkolnictwo mniejszości narodowych w rok po wprowadzeniu reformy oświatowej”. Sytuację szkolnictwa łemkowskiego z ramienia SŁ przedstawiła dr Helena Duć-Fajfer.

8-10.12 – W Warszawie odbył się Kongres Kultury Polskiej, na który zaproszono również Stowarzyszenie Łemków. W pierwszym dniu SŁ reprezentował Przewodniczący Zarządu Głównego Andrzej Kopcza, a w pozostałych dwóch dniach Zastępca Przewodniczącego dr Michał Sandwicz.

9.12 – Posiedzenie Światowej Rady Rusinów (ŚRR) w Bratysławie. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Rady – ze Słowacji, Kanady – USA, Ukrainy, Węgier, Jugosławii, i Polski (Andrzej Kopcza). Z Republiki Czech przyjechała E. Pilatova, która poinformowała Radę o przygotowaniach do VI Światowego Kongresu Rusinów w Pradze.

19.12 – Przewodniczący Zarządu Głównego SŁ Andrzej Kopcza spotkał się w Warszawie z Dyrektorem Departamentu d/s Mniejszości Narodowych Ryszardem Świątkiem. Rozmowy dotyczyły współpracy między obiema instytucjami.

26.12 – Na zebraniu Zarządu Głównego SŁ w Legnicy podsumowano działalność w 2000 roku i nakreślono ramowy plan działalności SŁ na rok 2001.


ROK 2001

14-20.01 – Wykładowca Uniwersytetu jagiellońskiego i członek redakcji „Besidy” dr Helena Duć-Fajfer gościła we Francji. Wygłosiła cykl łemkoznawczych wykładów – na uniwersytecie Charla De Gaule w Lille i na paryskiej Sorbonie.

21.01 – W gorlickiej „Ruskoj Bursi”, jak co roku, odbył się przegląd kolędników. Pod przewodnictwem nauczycieli języka łemkowskiego wystąpiły grupy z Gładyszowa, Roździela-Bodnarki, Uścia Gorlickiego (Ruskiego) i Krynicy. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia Łemków.

11.02 – W „Ruskoj Bursi” odbyła się premiera sztuki Klawdyi Aleksowycz „Otumanena”.
Wystawił ją Młodzieżowy Teatr „Terka”, rozpoczynając tym samym swą działalność przy „Ruskoj Bursi”. W spektaklu uczestniczyli również członkowie Stowarzyszenia Łemków.

26.02 – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Głównego SŁ dr Michał Sandwicz brał udział w posiedzeniu Międzynarodowego Zespołu Mniejszości Narodowych. Spotkanie było poświęcone problemom inwestycji dla tychże mniejszości.

28.04 – Władze miejskie Jaworzna zorganizowały w Miejskim Centrum Kultury „Dzień Kultury Łemkowskiej”. Patronował temu przedsięwzięciu Prezydent Miasta Jaworzna- Marian Tarabuła, który w swym wystąpieniu przypomniał o okolicznościach w jakich Łemkowie wpisali się w historię tego miasta. Zarówno tych, sprzed stu laty - związanych z naturalną migracją ludności, jak i tych tragicznych, sprzed półwiecza - związanych z okrutną i miażdżącą losy tysięcy ludzi, wysiedleńczą akcją „Wisła”. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Przewodniczący Zarządu Głównego Andrzej Kopcza oraz Członek Zarządu Głównego, a jednocześnie znakomity poeta łemkowski, Pan Piotr Trochanowski. Na inaugurację „Dnia Kultury Łemkowskiej” zabrał głos również Przewodniczący Zarządu Głównego Andrzej Kopcza. Kwiaty pod jaworznowskim pomnikiem od Stowarzyszenia Łemków złożyła delegacja w składzie: Andrzej Kopcza, Piotr Trochanowski i Lubomir Horoszczak.

11.05 – W Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się spotkanie
przedstawicieli Stowarzyszenia Łemków (A. Kopcza, H. Duć-Fajfer) i Zjednoczenioa Łemków ( S. Hładyk, P. Szafran) ze studentami z Koła Europejskiej Integracji. Studentów najbardziej interesowały różnice między stanowiskami obu organizacji co do teraźniejszości i przyszłości Łemków.

19.05 – Posiedzenie Światowej Rady Rusinów w Pradze na czele z jej Przewodniczącym Wasalem Turokiem. Spotkanie było poświęcone organizacji VI Światowego Kongresu Rusinów. W zebraniu uczestniczył również nasz przedstawiciel w ŚRR Andrzej Kopcza.

14-15.07 - W Zyndranowej odbyło się jubileuszowe - X Święto Kultury Łemkowskiej „Od Rusal do Jana”. Impreza, jak na jubileuszową przystało, była dobrze zorganizowana, z bogatym programem artystycznym i uczestniczyło w niej wyjątkowo dużo młodzieży i dzieci. Wystąpiło wiele zespołów i artystów reprezentujących społeczności Rusińskie z Ukrainy, Słowacji i Polski. Odbyło się spotkanie działaczy i znawców kultury łemkowskiej na temat jej stanu i perspektyw rozwoju. W trakcie spotkania wywiązała się dyskusja na temat przyszłości Święto Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej. Stowarzyszenie Łemków reprezentował redaktor „Beskidy” Piotr Trochanowski.

3-4.08 – XXI Łemkowska Watra na Obczyźnie. Do organizacji watry w tym roku włączył się Zespół Pieśi i Tańca „Kyczera”, obchodzący X- lecie swego istnienia.

13-14.10 – IX „Lemkiwska Tworcza Osin”. Odbyła się w Wysowej i w Gorlicach przy współorganizacji Stowarzyszenie Łemków i Stowarzyszenie „Ruska Bursa” . Tegoroczna impreza była połączona z obchodami X – lecia wznowienia działalności Stowarzyszenia „Ruska Bursa” w Gorlicach. Sobotnia część Twórczej Jesieni odbyła się w drewnianej karczmie w Wysowej . W scenerii stylowej karczmy, publiczność (w tym licznie zebrana młodzież), wytworzyła odpowiedni nastrój do prezentowania poezji w różnej formie. Oprócz rodzimych twórców udział wzięli tylko twórcy z Ukrainy – Petro Kohut i Wołodymir Szurkało. Drugi dzień imprezy (niedziela) poświęcony był głównie X – leciu reaktywowania działalności Stowarzyszenia „Ruska Bursa” w Gorlicach. Podczas uroczystości dr Helena Duć-Fajfer wygłosiła referat o historii „Ruskoj Bursy”. Wystąpiły zespoły „Lemkowyna” i „Wesna”.

26-28.10 VI Światowy Kongres Rusinów w Pradze. W Kongres brała udział dość liczna delegacja Stowarzyszenia Łemków w składzie: Andrzej Kopcza (przewodniczący delegacji), Helena Duć-Fajfer, Piotr Trochanowski, Mikołaj Paduchowicz, Stefan Kosowski, Jan Broda, Jan Dziadyk, Jarosław Horoszczak, Józef Łuczkowiec i Igor Smalec. Jako goście w Kongresie uczestniczyli: Mirosława Chomiak, Dymitr Boczniewicz oraz Paweł Korobczak . Na nowego Przewodniczącego Światowej Rady Rusinów wybrany został przedstawiciel Rusynskoj Oborody - Aleksander Zazulak (Słowacja). Zastępcą Przewodniczącego został przedstawiciel Stowarzyszenia Łemków - Andrzej Kopcza . Kongres postanowił , że VII Światowy Kongres Rusinów odbędzie się w 2003 roku w Presov na Słowacji.

19.11 - Gorzowskie Koło Stowarzyszenia Łemków przy pomocy Zarządu Głównego SŁ zorganizowało IX edycję Spotkań z Kulturą Łemkowską. Udział wzięły zespoły: „Kyczera”, „Serencza”, „Drewutnia”, „Polianky” i „Smerek”. Występy zespołów i indywidualnych wykonawców trwały prawie pięć godzin.

24.11 – W Klubie Nauczyciela w Legnicy miejscowe Koło Stowarzyszenia Łemków wraz z Zarządem Głównym SŁ zorganizowało zabawę taneczną. Zabawie towarzyszył program artystyczny z konkursami, który pozytywnie został przyjęty przez uczestników zabawy.

16.12 – Koło Stowarzyszenia Łemków w Legnicy zorganizowało II Spotkanie z Kolędami i Muzyką Cerkiewną. Podobnie jak w roku ubiegłym, inicjatorami Spotkania byli miejscowi działacze Stowarzyszenia Łemków, a w szczególności Łukasz Woźniak i Paweł Dziamba.

30.12 – W Legnicy odbyło się zebranie Zarządu Głównego SŁ, na którym podsumowano działalność Stowarzyszenia w mijającym roku i nakreślono ramowy plan pracy na rok 2002.

KALENDARIUM OPRACOWAŁ : Jarosław Chomiak

Navigate through the articles
Previous article e-SKLEP STOWARZYSZENIA ŁEMKÓW IMPREZY CYKLICZNE Next article
Rating 0.00/5
Rating: 0.0/5 (0 votes)
Votes are disable!
 
The comments are owned by the author. We aren't responsible for their content.
Author Thread
Oferty pracy z Jooble ; Łemkowskie Archiwum Prasowe Lemko.pl