Prenumerata Czasopisma „Besida”

Aby zamówić prenumeratę czasopisma Бесiда należy :

dokonać wpłaty na na rzecz wydawcy
STOWARZYSZENIE ŁEMKÓW
Zarząd Główny
59-204 Legnica, ul. Zofii Kossak 6

na rachunek w banku
BANK PEKAO S.A. w Legnicy
nr rach. 03 1240 1473 1111 0000 2521 9690

z dopiskiem: „zamawiam prenumeratę czasopisma Besida na rok **** ”
**** – w miejsce gwiazdek wpisz aktualny rok

w polu nadawca należy podać:
Imię Nazwisko (lub nazwa instytucji) zamawiającego prenumeratę
dokładny adres (Miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu i mieszkania)

UWAGA !!!
w razie jakichkolwiek wątpliwości jakie mogły by zaistnieć i w celu szybkiego kontaktu można (nie jest to obowiązkowe) podać w tytule wpłaty nr tel. do kontaktu

np:
„zamawiam prenumeratę czasopisma Besida na rok ***** ”
mój nr tel. do kontaktu : **********

PRZYPOMINAMY
* cena pojedynczego egzemplarza 5 zł (plus opłata za przesyłkę 2 zł)
* przedpłata na prenumeratę roczną z kosztami przesyłki – 42 zł

W RAZIE PYTAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZESYŁKĄ
prosimy o kontakt z dystrybutorem

Czasopismo Бесiда dotowane jest przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji