Dane teleadresowe

ADRES NASZEJ SIEDZIBY I BIURA ZARZĄDU GŁÓWNEGO

STOWARZYSZENIE ŁEMKÓW
ZARZĄD GŁOWNY
59-204 Legnica, ul. Zofii Kossak 6
NIP 691-20-34-457 Regon 390554182; KRS 0000070213

Sposób reprezentacji:
W SPRAWACH FINANSOWYCH PISMA I DOKUMENTY PODPISUJĄ PRZEWODNICZĄCY BĄDŹ JEGO ZASTĘPCA LUB SEKRETARZ I SKARBNIK.

WAŻNIEJSZE NR TELEFONÓW ORAZ ADRESY E-MAIL:

email: info@stowarzyszenielemkow.pl

Biuro Zarządu Głównego S.Ł. tel. 076-8629992
czynny w każdy Wtorek i Piatek w godz od 17:00 do 19:00

Biuro WATRY w Michałowie: tel. 076-8174521
czynny tylko podczas odbywających się imprez

Pan Andrzej Kopcza – nr tel. 667 183  911
prezes Stowarzyszenia Łemków Z.G.

Pani Olena Duć-Fajfer – nr tel. 0501 297 456; e-mail: duc.olena@wp.pl
zastępca prezesa Stowarzyszenia Łemków Z.G.

Pan Mytro Rusynko – nr tel. 076 721-55-51
sekretarz Stowarzyszenia Łemków Z.G.

Pan Stefan Kosowski – nr tel. 0661 670 385
skarbnik Stowarzyszenia Łemków Z.G.

Pan Mikołaj Paduchowicz – nr tel. 0606 328 202
koło Stowarzyszenia Łemków w Lubinie

Pan Jan Fesz – nr tel. 669 472 933; email: hunianka@gmail.com
koło Stowarzyszenia Łemków w Liścu

Pan Józef Łuczkowiec – nr tel. 0691 396 859
koło Stowarzyszenia Łemków w Michałowie

Pan Piotr Trochanowski – nr tel. ; e-mail: murianka@op.pl
koło Stowarzyszenia Łemków w Krynicy oraz członek Z.G. S.Ł.

kontakt z Redakcją czasopisma „Besida” :
e-mail: murianka@op.pl

 

Adresy lokalnych kół SL

► Koło SŁ w Legnicy,  ul. Z.Kossak 6 59-220 Legnica
► Koło SŁ w Przemkowie,  pl.Targowy 1, 59-170 Przemków
► Koło SŁ w Michałowie,  watrowisko, 59-140 Chocianów
► Koło SŁ w Chocianowie,  adres do korespondencji: ZG SŁ 59-220 Legnica ul.Z.Kossak 6
► Koło SŁ w Gawronkach, adres do korespondencji: ZG SŁ 59-220 Legnica ul.Z.Kossak 6
► Koło SŁ w Gorzowie Wlkp., adres do korespondencji: ZG SŁ 59-220 Legnica ul.Z.Kossak 6
► Koło SŁ w Krynicy-Zdroju,  adres do korespondencji:  ZG SŁ 59-220 Legnica ul.Z.Kossak 6
► Koło SŁ w Liścu,  adres do korespondencj ZG SŁ: 59-220 Legnica ul.Z.Kossak 6

► Koło SŁ w Lubinie,  adres do korespondencji ZG SŁ: 59-220 Legnica ul.Z.Kossak 6
► Koło SŁ we Wrocławiu,  adres do korespondencji: ZG SŁ 59-220 Legnica ul.Z.Kossak 6

 

 

kontakt z Administratorem i Webmasterem www.stowarzyszenielemkow.pl :
e-mail – admin@stowarzyszenielemkow.pl