O Stowarzyszeniu Łemków

O Stowarzyszeniu Łemków
logo_sl
krs : 0000070213

Stowarzyszenie Łemków z siedzibą w Legnicy przy ul. Zofii Kossak 6 jest organizacją łemkowską, skupiającą wokół siebie osoby, którym na sercu leży dobro społeczności łemkowskiej, i która wytyczyła sobie następujące cele:

1. integracja ludności łemkowskiej bez względu na poglądy i przekonania religijne,
2. ratowanie, pielęgnowanie, rozwój i upowszechnianie kultury duchowej i materialnej Łemków
3. nauczanie języka łemkowskiego,
4. popularyzacja historii Lemkowyny a także wiedzy o życiu i działalności Łemków poza granicami Polski,
5. propagowanie przyjaźni łemkowsko-polskiej oraz współpraca z podobnymi towarzystwami mniejszości narodowych w Polsce.