Władze SL

ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIA ŁEMKÓW
WYBRANY NA VI KONGRESIE W LEGNICY 25.04.2015 ROKU

mgr Andrzej Kopcza
PREZES ZARZĄDU GŁÓWNEGO

dr hab Helena Duć-Fajfer
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Jakub Bubernak
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Paweł Hanas
SEKRETARZ ZARZĄDU GŁOWNEGO

mgr inż. Stefan Kosowski
SKARBNIK ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Piotr Trochanowski
CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Andrzej Trochanowski
CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Jan Broda
CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Seweryn Kosowski
CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Jan Fesz
CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Jerzy Kuzemczak
CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Eugeniusz Habura
CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Mirosław Worhacz
CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNEGO

ГОЛОВНА КОМІСИЯ РЕВІЗИЙНА

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

Dymitr Rusynko
PRZEWODNICZĄCY GŁOWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

mgr Maria Broda
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

Bogusława Niemasz
SEKRETARZ GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ
STOWARZYSZENIE ŁEMKÓW
59-220 LEGNICA ZOFII KOSSAK 6
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE

KRS 0000070213, REGON: 390554182

Data rejetracji w KRS: 2002-01-07

Sposób reprezentacji:
W SPRAWACH FINANSOWYCH PISMA I DOKUMENTY PODPISUJĄ PRZEWODNICZĄCY BĄDŹ JEGO ZASTĘPCA LUB SEKRETARZ I SKARBNIK.

POTWIERDZENIE W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM : http://krs.cors.gov.pl/Podmiot.aspx?nrkrs=0000070213