WATRA

ŁEMKOWSKA WATRA NA OBCZYŹNIEWMICHAŁOWIE

WATRA znaczy OGIEŃ, a dokładniej ognisko, przy którym zasiadały kiedyś pokolenia Łemków, śpiewając i rozmawiając w swoim ojczystym języku, snując marzenia o swojej przyszłości , w poczuciu wspólnoty szukając ukojenia po przykrych losach historii.

Od 1979 roku, przez pierwsze trzy lata, garstka łemkowskiej młodzieży organizowała w Michałowie tzw. „Ogniska”, które od 1983 roku nazwano Łemkowską Watrą, a następnie w 1990 roku przyjęło nazwę Łemkowską Watrą na Obczyźnie i od tego momentu organizacją Watry zajęło się Stowarzyszenie Łemków.
Łemkowska Watra na Obczyźnie w Michałowie jest imprezą cykliczną i odbywa się każdego roku w pierwszy weekend sierpnia.

Watra w Michałowie to cykl imprez poświęconych tradycji i muzyce łemkowskiej, dających szansę na autoprezentację mniejszości, komunikację i wzmacnianie jej poczucia tożsamości kulturowej.

Kolejne edycje festiwalu przyjęły idee prezentacji nie tylko metamorfozy i kultywowania kultury łemkowskiej, ale szerzej kultury Rusińskiej z całej Europy i Świata. Ogromną popularnością cieszą się również koncerty zespołów prezentujących muzykę zupełnie innych obszarów etnicznych, takich jak serbski etno-punk czy muzykę klezmerską. A wszystko to w najnowocześniejszych aranżacjach wykonywanych na wysokim poziomie artystycznym.

Co roku w program Watry w Michałowie wpisują się też inne wydarzenia o zupełnie współczesnym charakterze . Pokazy filmów dokumentalnych o zapomnianych kulturach, warsztaty dla najmłodszych połączone z zabawą w teatr oraz uroczystość wręczenia statuetki Nikifora (Epifana Drowniaka) za zasługi dla kultury łemkowskiej.

Zapraszamy Was na Watrę w Michałowie, w podróż w poszukiwaniu ginącej w globalnym świecie etnicznej różnorodności!

O Watrze
Aktualności
Wykonawcy
Program Watry
Program Watry na SL
Zespoły – Wykonawcy
Cennik biletów
Regulamin
Galeria zdjęć
Galeria zdjęć z Watry na SL
Pozostałe przydatne informacje

Więcej na : www.watramichalow.pl

„XXXVIII Łemkowską Watry na Obczyźnie” zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wsparciu Powiatu Polkowickiego i Fundacji KGHM Polska Miedź a także Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.