BESIDA | БЕСІДА


Prenumeruj Czasopismo Besida – ZAMÓWIENIA
Archiwum Czasopisma Besida – CZYTELNIA
Kalendarz Czasopisma Besida


Polub stronę czasopisma Besida na Facebook’u

„BESIDA” dwumiesięcznik Zarządu Głównego Stowarzyszenia Łemków jest wydawana już od 1989 roku w Krynicy.
Czasopismo przedstawia kulturę łemkowską w kontekście rusińskiego kręgu kulturowego. Zdecydowana większość artykułów publikowana jest w języku łemkowskim, lecz zdarzają się też teksty po polsku i w innych językach.
Stałe działy BESIDY to: Nowyny – ne nowyny ne łem z Łemkowyny (Nowiny – nie nowiny, nie tylko z Łemkowyny) – z życia łemkowskiego/rusińskiego kręgu kulturowego; Z dostępnej prasy, z komentarzem i bez – teksty z różnych, przede wszystkim polskich, pism i gazet dotyczące spraw łemkowskich / rusińskich; Z błyżnioj zahradky (Z bliźniego ogródka) – relacje z działalności bliskich kulturowo stowarzyszeń i oganizacji;  Podworec Stowaryszynia Łemkiw (Podwórko Stowarzyszenia Łemków)  – teksty dotyczące wewnętrznych spraw Stowarzyszenia Łemków, relacje z działalności poszczególnych kół stowarzyszenia, relacje z imprez, kongresów, dyskusje, plany, ogłoszenia; Zo stranyc istoryi (Ze stronic historii) – eseje historyczne i kulturoznawcze o tematyce rusińskiej / łemkowskiej; Dawna i suczasna rusyńska / łemkiwska tworczist (Dawna i współczesna rusińska / łemkowska twórczość) – utwory literackie, oryginalnie powstałe w języku łemkowskim i przekłady na język łemkowski z innych języków; Z wydawnyczoj połyczki (Z wydawniczej półki) – recenzje, notki o ukazujących się nowościach; Pradawne, wczerasznie, dnesznie… (Pradawne, wczorajsze, dzisiejsze…) – satyra, humor; Łemkiwska Łastiwoczka (Łemkowska Jaskółeczka) – dodatek dla dzieci i młodzieży; ukazuje się nieperiodycznie.

REDAKTOR NACZELNY :
– Piotr Trochanowski, e-mail: murianka@op.pl

ZESPÓŁ REDAKCYJNY :
– Piotr Basałyga
– Helena Duć-Fajfer
– Andrzej Kopcza
– Andrzej Trochanowski

ADRES REDAKJI :
33-380 Krynica Zdrój
skr.poczt.83
e-mail: besida@gmail.com

WYDAWCA i KOLPORTAŻ :
Zarząd Główny Stowarzyszenia Łemków
59-204 Legnica, ul. Zofii Kossak 6


Prenumeruj Czasopismo Besida
Archiwum Czasopisma Besida
Kalendarz Czasopisma Besida

www.stowarzyszenielemkow.pl/besida/

 
Shopping cart
Brak produktów w koszyku!
Continue shopping
0